Ahmet Turan
Ahmet Turan

Hayırlı Bayramlar

08 Temmuz 2022
3 dk Okuma
2 ay önce
Hayırlı Bayramlar

Bugün arefe, yarın mübarek Kurban Bayramı.

Kurbanlıklar kesilip, paylaşılacağı için bu bayram biraz telaşeli olur.

Paylaşma sadece hisse sahipleri için değildir. Kurban kesemeyen komşular ve akrabalarla da paylaşılır.

Kurban aslında bize paylaşma ve kaynaşma dersi de verir.

Bahçeli bir yerde iseniz, paylaşma yapılırken bir yandan da kavurması yapılıp hep birlikte afiyetle yenilir.

Buradaki heyecan, çalışma ve kurban eti kavurmalı sofra bir yıl boyunca anlatılır.

Hem de öyle anlatılır ki; anlatanlara da, dinleyenlere de doyumsuz bir tat verir.

Çünkü hem paylaşmada hem de sofra da samimiyet ve güven vardır.

Umutsuzluğun lüzumu yok, vaad edenin Rahman olduğunu bildikten sonra O’nun Narı da hoş Nuru da.. demiyormuyuz?

Şöyle bir baktığımız zaman aslında bayramlar bizi hep mutlu ediyor.

Demek ki; samimiyet ve güven duygusu ağır basınca her şey kendiliğinden çözülüyor.

Bir alıntı paylaşayım.

Behlül Dânâ Hazretleri, yol üzerindeki bir vîrânenin yıkılmak üzere olan eğilmiş duvarına bakıp sık sık âkıbetini tefekkür ederdi. Yine bir gün derin bir tefekkürle orayı seyrederken duvar âniden çöküverdi. Bu hâdise Behlül Dânâ Hazretleri’nde gözle görülür derecede büyük bir sürûra vesîle oldu.

Onun bu büyük sevincine mânâ veremeyen insanlar, merakla ondaki bu değişikliğin sebebini sordular.

Behlül Dânâ Hazretleri, onlara şu cevabı verdi:

“−Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı!”

Hazretin az evvelki sevincine bir türlü akıl erdiremeyen insanlar, Behlül Dânâ’nın bu sözleriyle iyice şaşkınlaştılar. Bu ifadelerle onun neyi kastettiğini anlayamadıklarından bu defa:

“−Peki, bunda şaşılacak ne var?!” diye sordular.

O ise insanlara, derin tefekkürünün bir neticesi olan şu hikmetli cevabı verdi:

“−Mâdem ki dünyadaki her şey nihâyetinde meylettiği tarafa yıkılıyor. Benim de meylim hakka doğrudur.

Kabe’nin anahtarı ile anlatılan bir alıntıyı da buna ilave edelim

Kabe’nin anahtarını vermesi istenen Osman bin Talha:

— Ben Muhammed'in hakiki peygamber olduğuna inanmıyorum ki, Ka'be'nin anahtarını teslim edeyim. Anahtar dedelerimden bana kalmıştır, dedi.

Fakat Hazreti Ali, Resûlüllah'ın emrini yerine getirmek üzere anahtarı halen müşrik olan Osman bin Talha'nın elini sıkarak zorla aldı ve Resûlüllah'a getirdi.

Peygamber Aleyhisselâm ve eshap Ka'be'ye girip putlardan temizlediler ve içerde iki rek'at da şükür namazı kıldılar. Bu arada Hz. Abbas, Ka'be'nin anahtarının kendisine verilmesi için ricada bulunmuştu.

O esnada:

— Emâneti ehline verin, âyeti celîlesi nazil oldu.

Bunun üzerine Efendimiz anahtarı Hazreti Ali ile tekrar eski sahibi Osman bin Talha'ya gönderdi. Osman bin Talha:

— Ya Ali, biraz evvel anahtarı elimden zorla aldın, şimdi ise tekrar getirdin. Bunun sebebi nedir? diye sordu.

Hazreti Ali:

— Bu hususta âyet nazil oldu, dedi ve emânet hakkında nazil olan âyeti sonuna kadar okudu.

O zamana kadar iman nasip olmayan Osman bin Talha:

— Dininizin emânete verdiği ehemmiyete hayran kaldım, dedi ve Resûlüllah'ın huzuruna götürülmesini istedi.

Hazreti Ali ile beraber Huzur-u Saadete geldiler ve Osman bin Talha, şehadet getirerek İslâm şerefiyle müşerref oldu.

Kurban Bayramının tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini dilerim.

Hayırlı bayramlar.

Yorum Yazın