Mustafa Ertaş

GÜZEL TÜRKÇEMİZ -4

14 Mayıs 2019
3 dk Okuma
3 yıl önce
GÜZEL TÜRKÇEMİZ -4

O dönemin bilgin denilen Fasça, Arapça yazan, Türk aydınları, Hoca Ahmet Yesevi’yi Türkçe yazdığı için kıyasıya eleştirmişlerdir. Ahmet Yesevi ise bir hikmetinde, dizeleriyle şu yanıtı ve şu gerçeği dile getirmektedir.
Sevmiyorlar bilginler sizin Türçe dilini Erenlerden işitsen açar gönül dilini Ayet – Hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar
Anlamına erenler başı eğip uyarlar.
“Hoca Ahmet Yesevi, yedi atana rahmet”
Ahmet Yesevi’nin öğrencilerinden biri olan Hacı Bektaş’ı Veli Hazretleri dergahını o devirde Hıristiyanların kalbi durumundaki Göreme Bölğesi’inde kurmuş ve oradan Anadolu’ya “Bu yurtta Türkçe konuş, Türkçe sev,Türkçe dur diyecek Anadolu’yu kucaklamıştır
Türk Dili Nasil kurtarıldı: Karamanoğulları Beyliği Orta Asya’da Üst yurttan (Türk yurdu) Anadolu’ya gelince,İlk olarak SELÇUKLU DEVLETİ Sultanı ALaeddin Keykubad tarafından Taşeli’nde Ermenek’in Kamış, boğazı, ile, Balkusan‘a ( 1228) yılında yerleştirmiştir.Karamanoğulları halkı Türkçe den başka dil bilmezlerdi. TAŞELİ BÖLGESİ Etrafı dağlarla çevrili bulunduğundan “ TEKERLEĞİN DEĞMEDİĞİ Yer” ler olduğu için yabancı diller bu bölgeye girememiştir. Türk Dilinin incelenmesi için en doğal bir bölgemizdir.
Karamanoğlu Mehmet Bey , babası Karaman Beyden sonra ,Beyliğin başına geçince, Anadolu Türklüğü yabancı dil, yabancı kültürün boyunduruğu altında idi. Türk kültürü Ve Türk Dili yok olmak üzere iken topraklarımız Moğol çizmeleri altında çiğnenirken,Yabancı kültürün, yabancı dilin, karşısına mertçe, erkekçe çıkmıştır. Onlarla hayatı pahasına gece, gündüz dövüşmüş, ve savaşmıştır. Bu kötü gidişe dur diyecek başka, bir güçte yokken, bir avuç Oğuz Türkü’nün başında bulunan Mehmet Bey ( 13 Mayıs 1276 yılında Konya’yı zapdetmiştir. Selçuklu Devleti Sarayında devlet dili Farsça, ilim dili Arapça olduğunu görmüş bu sebepten topladığı divanda şu tarihi fermanını Yayınlamıştır.
“ Bu günden sonra,Divanda Dergahda, Barigahda, Meçlisde , ve Meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır. Defterler dahi Türkçe yazılacaktır.” 13 Mayıs 1277,, diyerek, Arapça ve Farsça dillerini yasaklayan ünlü fermanını yayınlamıştır.. Türkçe’yi, Devletimizin resmi dili ilan etmiştir.İşte ( 742.) yılını kutladığımız “ TÜRK DİL BAYRAMI” budur. Bütün Ulusumuza kutlu olsun.
(1930) yılından ( 1980) yılına kadar yürürlükte olan (5237 ) sayılı Belediye gelirleri kanununun ( 21 .) maddesi Türkçe’yi koruyucu hükümler taşıyordu. Bu madde yürürlüğe tekrar konup işletilmelidir.

Yorum Yazın