Mustafa Ertaş

GÜZEL TÜRKÇEMİZ -1

23 Nisan 2019
3 dk Okuma
3 yıl önce
GÜZEL TÜRKÇEMİZ -1

Türk Dili Türkçe, yer yüzünde kullanılan en eski dillerdendir. Orta Asya’da M. Ö.3, yüzyılda Hun Türkleri devlet dilli olarak Türkçeyi kullanmışlardır. Onlardan 500 sene sanra Göktürk Devleti ‘nin de resmi dili Türkçedir. Büyük Selçuklu Türk imparatorluğu da devlet dili olarak Türkçe’yi kullanmışlardır, Anadalu Selçuklu Türkleri vatanımızda çok değerli tarihi eserler bıraktıkları halde,asırlardan beri süre gelen gelenek ve töreyi bozmuşlar, devlet işlerinde Farsçayı. İlim dilinde de Arapça’yı kullanmışlardır.Osmanlı’lar da her nedense dört ayrı dilde alınan kelime ve cimlelerden oluşan setez bir dil kullanmışlardır. Türkiye Cumhurıyeti vatandaşları olarak bizler Osmanlı imparatorluğu’nun ortaya çıkışından 23 yıl önce Karaman Oğlu Mehmet Bey’in ünlü fermanınnın yayılanmasını bayram olarak kutlamaktan mutluluk,onur ve sevinç duyuyoruz. Bu yazımızın son paragraflarda “Türk Dili Nasıl Kurtarıldı “başlıklı bölümde daha geniş bilgi ve Karamanoğlu Mehmet Beyin ünlü fermanını da bulacaksınız,
Türk milleti demek,Türk Dili demektir.Türk Dili Türk Milleti için kutsal bir hazinedir.Türk Dili Türk Milleti’nin kalbidir, zihnidir.Dil de zihnin aynası dır. Dil ulusal bilinci taşıyan,uyanışı,dirilişi, diri kalmayı sağlayan yaşamsal bir unsurdur. Büyük Kurtarıcımız Atatürk hayatı boyunca bu düşüncelerini dillendirmiştir.Bu sebeple 20 Eylül 1932 yılında “Türk Dil Kurumu Kurultayı” nı toplamış “Türk Dil Kurumu” nu bu nedenle gün ışığına çıkarmıştır.
Belçikalı bir düşünür Türk Milleti’ne şöyle seslenir:
“Ey Türkler, ATATÜRK’ü ALLAH’a borçlusunuz.Vatanın kurtuluşu ve bütün yenilikler de Atatürk ile dedelerinize borçlusunuz” der.
Ünlü şair Yahya Kemal “Türkçe ağzımda anamın sütüdür” derken Fazıl Hüsnü Dağlarca da “Türkçe benim ses bayrağım” demiştir.
Türk Dili bu kadar önem taşırken günümüzde “hava kirliliği” gibi “dil kirlenmesi”de,çoğalmaktadır.Bu,kirlenme,kesinlikle,önlenmelidirYabancı sözcük,yabancı dil hayranlığı güzel Türkçemizin içini yabancı sözcüklerle doldurmaktadır.Örneğin: Şenlik, yerine “festival”,Uzlaşma yerine:”concencous,” yoğunlaşma yerine:” consantratıon” deyince kültürlü kişi mi oluyorlar? Bırakalım artık bu dil kirlenmesini, İlçelerimizde, köylerimizde yaşayan analarımız,
Babalarımız,teyzelerimiz, gençlerimiz bu yabancı sözcüklerden hiç bir şey anlamıyorlar.Bırakalım artık yabancı hayranlığını.
İl ve ilçelerimizin bazılarında cadde ve sokaklarımızda yabancı sözcüklerle işgal altındadır. (DEVAMI HAFTAYA)

Yorum Yazın