Veyis ERSÖZ

Gururları Kulluklarına Mani Olanlar

04 Mayıs 2015
3 dk Okuma
7 yıl önce
Gururları Kulluklarına Mani Olanlar

Bazı insanlar, hatta dünden bugüne gelip-geçen pek çok insan bir eneye, bir kibire ve bir gurura kapılmış oldukları için Allah’a karşı kulluk vazifelerini kaptırmış olan zavallılara Kur’an-ı Kerim şöyle cevap veriyor:
“Şüphesiz, kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Bunda hiç kuşku yoktur, fakat insanların çoğu buna inanmıyorlar. Rabbiniz buyurdu: “ Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenler, yarın hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.” Mü’min Suresi ayet: 59-60-
Yüksek meali verilen bu iki ayetin birincisi kıyamet saatinin yaklaşarak gelmekte olduğunu, bunda en ufak şüphenin bulunmadığını beyanın ardından insanların çoğunun bu gerçeğe inanmadığı bildirilmektedir. Yaratanımız tarafından bildirilen olmuş ve olacak, şimdilerde de vardır ve gelecek zaman dilimi içinde de olacaktır.
İkinci ayeti kerimede ise Rabbimiz: “ Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.” ifadesinin hemen ardından: “ Bana kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenler, yarın hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.” buyrulmaktadır. Aşağılanmış şekilde cehenneme sevk edilecek olanların gururları, büyüklük ve üstünlük taslamaları; kendilerini kulluk görevlerini yerine getirmeye mani olmuştur. Gurur ve kibir şeytanın vermiş olduğu bir dürtüdür.
Allah’ın (cc) meleklere: “ Adem’e secde edin.” emrine şeytan: “ Ben ateşten, Adem ise topraktan yaratıldı, ben ondan üstünüm” diye itiraz ederek İlahi emre hem karşı geldi, hem rahmetinden ebediyen tart edilmiş oldu. Allah’a karşı kulluk vazifelerini ifa etmeyenler üstünlük taslayarak, gurur illetine kapılarak kendi görüş ve yaşayışlarını doğru görmekte, kim bilir belki de farkında olmayarak şeytana askerlik yapmaktadırlar. Böylelerin gideceği yerin ancak cehennem olduğu hakikati bu ayeti kerimede sarahaten belirtilmektedir.
“ Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım” buyuruyor. Cenab-ı Hak Zariyat Suresi 56ncı ayeti kerimesinde. Kulluğu gururuna yediremeyenler; mutlaka gelecek olan hesap gününü hiç düşünmüyorlar herhalde.
Şimdi de Mü’minun Suresi 155nci ayeti celilesine dikkat edelim; şöyle buyrulur:
“Sizi boşuna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” Bu ilahi kelamda Rabbimiz insanları boşuna yaratmadığını ve hesap için kendisine döndürüleceğini beyan buyurmaktadır. Beşeriyetin yegane yaratılış gayesinin kulluk olduğu gerçeği ile zamanı gelince herkesin hesaba çekileceği hakikati bu ayetlerde en açık ve en net bir şekilde beyan edilmektedir.
İnsanlar geçici olan bu dünya hayatına istedikleri gibi yemek, içmek, gezip, tozmak için getirilmemiştir. İlahi emirlerin ve yasakların ışığı altında Allah’a kul, ahir zaman Nebisi Hz. Muhammed’e ümmet olmak üzere gönderilmiştir. Yaratanımıza, yaratanımızın istediği şekilde kul olmanın şan ve şerefi hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek derecede üstünlük arz eder. Bu üstünlüğü kavrayabilen bahtiyarlardan olmaya özen göstermek, gayret etmek lazımdır.
 

Yorum Yazın