Erol Kutlu
Erol Kutlu

GÜNÜMÜZ İNSANI DEDİĞİN

19 Ocak 2019
3 dk Okuma
3 yıl önce
GÜNÜMÜZ İNSANI DEDİĞİN

Günümüz insanı geçmiş çağlara göre çok farklılıklar göstermektedir. Bu en belirgin ve etkili yönü ise insanların toplum olma ilkeleri ve temellerinden hızlı bir şekilde ayrılmaktadır. Bilgi çalığının insanı onun adına üretilen bilgiler gereği olsa gerek fazla kafa yormak istemeden, rahat bir yaşam sürmek istemektedir. Herkes kendi hikâyesi içerisinde, bir masal ülkesinde kral veya kraliçe gibi yaşamak istemektedir. Zaman da buna müsait imkânlar ve kabiliyetler sağlamaktadır.
Güncel ve şanslı olan zamane insanı düşünmeyi ve yorulmayı gerektiren aktivitelerden uzak durmayı tercih etmektedir. Bunun yerine komik, basit, kendi yaşamına ve kendine fayda sağlayacak, katkıda bulunacak şeyleri kısa yoldan elde etmenin avcısı olarak kendini görmektedir. Kitaplardan, fikirlerden, ideolojilerden ve zihni faaliyet gerektiren ve maddi değeri olmayan değerlerden kendisini uzak tutarak menfaatleri uğruna kendini adamaktadır. Başkası ve toplumun geneli ile ilgilenmemekte, kendini evrenin dönmeyen sabit bir merkezi olarak görmekte ve her şeyi kendisi için yaratıldığını, onun sadece kendisine gelmesini veya her ne şekilde olursa olsun elde edilmesinin mubah olduğunu değerlendirmektedir.
Kibarlığı, inceliği, sanatsal bir yapıyı lüzumsuz addetmektedir. Dinlemeyi, okumayı, güncel sorunları, plan yapmayı, ulvi amaçlar uğruna bir yaşam sürmeyi kendisine faydası olmadığı için gereksiz görmektedir. Palyatif bir menfaat ve çıkar ilişkisi kurmayı bile karşıdakinden daha güçlüyse gereksiz görerek adeta zapturapt altına almayı kendi doğal hakkı olarak değerlendirmektedir. Bu sebepledir ki; çok rahat bir şekilde insanı gözden çıkarabilmektedir.
Gerçekleşmeyen beklentileri onu aşırı asabi olmasına neden olabilmektedir. Kendi haklarını sonuna kadar ve abartarak başkasının haklarından kendi haklarına cazgırlık yaparak da devşirirken, söz konusu başkalarının hakkı olduğu zaman her zaman suiistimale açık olarak bakmaktadır. Günümüz insanı başına buyruk bir derebeyi olmayı arzulamaktadır. Herkes birer kral olmayı arzulamaktadır. Rahat edelim, üzülmeyelim, kolay kazanalım, hiç kimse hakkımı yemesin ama benim yediğim hakların hukuklarında hesabı sorulmasını beklemektedir.
Çevresine karşı güvensiz ve saldırgandır. Dostluklarını menfaatlerini göz önüne alarak kurmakta ve devamını buna bakarak sürdürmekte veya nihayetlendirmektedir. Günümüz insanın kendi menfaatleri, çıkarları, rahatı, huzuru ve kişiliği her şeyden önce gelmektedir. Günümüz insanı adeta kendisini tanrı ilan ederek kendini kutsamakta ve en büyük günahı kendine yönelik ve kendi menfaatlerine uzanan kişilerin üstüne yüklemektedir.

Yorum Yazın