11 Nisan 2018
3 dk Okuma
4 yıl önce
Gidenler, Kalanlar...

An gider, zaman kalır,
Ruh gider, iman kalır,
Mahşer günü meydanda
Dil susar, 'Aman!..' kalır...

Yüce bir ferman kalır,
Ne sap, ne saman kalır,
Yapıp ettiklerinden
Bir hazin harman kalır...

Gül gider, yaban kalır
Yen gider, aban kalır,
Dünya gelip geçici
Ne anan, baban kalır...

Sanma ki oban kalır,
Çift gider, saban kalır
Hesap geldiği vakit
Ruh gider, çaban kalır...

İs gider, bacan kalır,
Ders gider, hocan kalır
"Medet dost" dediğinde 
Sadece bir 'can' kalır...

Dost gider, vefan kalır,
Meşk gider, sefan kalır
Onlar dahi kalmazlar
Can gider, cefan kalır...

Yolcu gider, han kalır,
Han gider, cihan kalır
Cihan baki mi sandın
Yalnız Ol Rahman kalır...

Köz gider, yakan kalır
Surları yıkan kalır,
Nazarına dikkat et
Aşk ile bakan kalır...

Sırları bulan kalır,
Deryaya dalan kalır
Şu dert yükü dünyadan
Koca bir yalan kalır...

Göç gider, kalan kalır,
Gün gider, talan kalır
Kendini aşk oduna
Umarsız salan kalır...

Can gider, Cânân kalır
Yüreği yanan kalır,
Muhabbet şerbetine
Doyası kanan kalır...

Hırs gider, uman kalır,
Od gider, duman kalır...
Dünya lezzetlerine
Gözünü yuman kalır...

Zor gider, âsân kalır
İlahi yasan kalır
Ümidini kesersen
Af gider, tasan kalır...

Şan gider, nişan kalır,
Arz gider, Zişan kalır
Her şey yok olduğu gün
Bir Azimüşşan kalır...

Mübarek vatan kalır,
Altında yatan kalır,
Yalnız Hakk'ın yoluna
Özünü katan kalır...

Bal gider, kovan kalır,
Un gider, havan kalır
Aşk lezzetin tatmazsan
Gayrisi yavan kalır...

Hâl gider, yanan kalır
Bir yüce divan kalır
Alnın secdeye sürmüş
Can içre civan kalır...

Çok ister, yayan kalır,
 Ömrü de ziyan kalır,
Cânâna kurban isen
Bir asil beyan kalır...

Saz gider, ezan kalır,
Küp gider, sızan kalır,
Sen diline hâkim ol
Zan gider, mizan kalır...

Güz gider, hazan kalır,
Söz gider, yazan kalır
Her şey gelip geçici
Haz gider, sûzan kalır...

Ne merak, ne zan kalır
Ne üzen, azan kalır,
Ne dünya, ne ukbada
Düzeni bozan kalır...

Çam gider, kozan kalır
Hırs gider, izan kalır
Geriye hoş bir seda
Bir garip ozan kalır...


 

Yorum Yazın