Mevlüt KARABAYIR

Gıda Hijyen Eğitimi

22 Temmuz 2013
3 dk Okuma
9 yıl önce
Gıda Hijyen Eğitimi

Yakın geçmişte yaşamış olduğum bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Ekmek almak için gittiğim unlu mamuller üreticisi bir işletmede karşılaştığım bir olaydır bu. İşletmede görevli çalışan hijyen eldivenini eline takmış fakat bu eldivenle aynı zamanda para alıyor, veriyor, sayıyor. Para alış verişlerinde de bu eldiveni kullanıyor. Kendisine niçin eldiven kullandığını sorduğumda bana ısrarla bilmediğini söyledi. Çalışan niçin eldiven taktığının farkında değil. Ben de inanmak istedim. Beni daha da düşündüren hiçbir müşteri de tepki göstermiyor. Herkesin duyarlı ve de farkında olması gerekmez mi acaba. Farkındalığın ilk adımı olarak ta özümsemek gerekir diyorum. Bu örneği vermemdeki maksat olaya biraz dikkatinizi çekmek ve konsantre olmanızı sağlayabilmek için.
Birey, bulunduğu topluluktaki problemlerin çözümüne ne kadar katkı sağlıyorsa, ne kadar pozitif enerji yayıyorsa, ne kadar kendisine ve çevresine faydalı olabiliyorsa, bu memleketin gelişmesine ve ilerlemesine o kadar destek verdiği düşünülebilir.
Toplum sağlığı açısından hayati önem taşıyan düzenlemelerden birisi daha, 05 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı resmi gazetede yönetmelik olarak yayımlandı ve yayımlandığı gün itibariyle de yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin adı:Hijyen eğitimi yönetmeliği.
Her iş koluna uygun olarak verilecek hijyen eğitimi ile, çalışanın kendisi ve halkın sağlığı için tehdit olabilecek risklerin önlenmesi ve halk sağlığı için koruyucu tedbirlerin alınması bu yönetmeliğin ana konusudur.
Çalışanlara yönelik; hijyen eğitimi programlarının planlanması, eğitimlerin verilmesi, iş yeri sahibinin ve çalışanların bu konudaki sorumlulukları, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesi ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelik ile belirlenmiştir.
Yönetmeliğin uygulanacağı iş ve işyerleri ise;
a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.
Eğitimler, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir. . Eğitimler sekiz saatten az olamaz.
Diğer tüm düzenlemelerde olduğu gibi bu yönetmeliğin de uygulamadaki başarısı, tüm tarafların düzenlemeyi sahiplenmesi ve yetkili kurumlar tarafından düzenli şekilde denetimlerin yapılmasına bağlıdır. İşerlerinde çalışan kimselere hijyen kültürü ve farkındalık kazandırılmadan amaca ulaşmak bir hayli zor.
Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.
Bu yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, yönetmelikte belirtilen eğitimleri 05.07.2014 tarihine kadar, çalışanlarının almalarını sağlar.
Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ne dersiniz. Bu yönetmeliğin getirdiği yükümlülüklerin farkında olalım.
Selam ve dua ile.
 

Yorum Yazın