Yaşar KESKİN

Gelecek Yıl Da Ekonomik Yapı Aynı

06 Ekim 2016
3 dk Okuma
5 yıl önce
Gelecek Yıl Da Ekonomik Yapı Aynı

Hükümet 2017- 2019 dönemine ilişki orta vadeli programda büyüme ve enflasyonla mücadele, işsizlikle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamaya göre gelecek yılda da ekonomik yapının aynı olacağını gösteriyor.
Büyüme ve ihracat hedefleri aşağı çekilip, enflasyon ve işsizlik tahminleri yukarı doğru revize edildiği belirtildi.
Hükümet 2017 yılı kamu harcamalarını da arttırılması yönünde karar alındığını da açıkladı.
Bu nedenle bütçe açığı 50 milyar lira olacak.
Yani kamu harcamalarının artmasından dolayı bütçe 50 milyar lira açık verecek.
Bu işçi memur ve emeklilerin az zamla yetinmesi anlamına gelmektedir.
Vergi ve cezaların aynen devam edeceği de bir önemli husustur.
Hükümetler her yıl, ekonominin genel dengelerini ve ekonomi politikalarını içeren üçer yıllık programlar hazırlıyorlar ve açıklıyorlar. Üç yıllık hedefleri içerdiği için bu programlara Orta Vadeli Program, deniliyor.
2017-2019 Yıllarında ekonominin ana dengelerini, uygulanacak politikaların hedeflerini içeren programı Başbakan açıkladı.
2017-2019 Orta Vadeli Programının temel amacı;
• İstikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak
• Enflasyonu düşürmek
• Cari açıktaki azalma eğilimini korumak
• Ekonominin rekabet gücünü, istihdam ve verimlilik seviyesini artırmak
• Mali disiplinin kalitesini artırmak ve kamu maliyesini güçlendirmek olarak özetleniyor.
Türkiye ekonomisinin 2009 yılı dışında, 27 çeyrek boyunca sürekli büyüdüğünü vurgulayan Başbakan, ekonominin bu sene de aynı şekilde büyümeye devam ettiğini hatırlattı.
“Yüzde 3-4 bandında bir büyüme bizim hedeflediğimiz bir büyüme değildir. Ancak küresel olumsuzluklar bizi de etkiliyor. Avrupa’da büyüme eksi düzeylere veya sıfır düzeylerine giderken, biz yine yüzde 3’ün üzerinde bir büyümeyi 2016’da yakaladık” dedi. Başbakanın verdiği ön bilgilere göre:
• 2016 yılı büyüme tahmini, yüzde 4.5’ten yüzde 3.2’ye düşürülmüş durumda. 2017 için yüzde 5’ten yüzde 4.4’e çekildi. Daha sonraki yıllarda hedef yüzde 5 oranında büyümek.
• Bu yıl yüzde 7.5 olan yıl sonu enflasyon hedefinde değişikliğe gidilmedi. Enflasyon tahmini 2017’de yüzde 6’dan yüzde 6.5’e inecek.
• İşsizlik oranları yükseltildi. İşsizlik oranı yüzde 10’un üzerinde kalıyor. 2019’dan sonra yüzde 10’un altına inecek.
• Cari açıkta da artış bekleniyor. Cari işlemler (Döviz) açığının GSYH’ye oranı bu yıl için yüzde 3.9’dan yüzde 4.3’e, yükselecek. Önümüzdeki yıllarda da önceki tahminlerin üzerinde açık bekleyişi var.
• Bütçe açığının GSYH’ye (Milli Gelir’e) oranı da 2016’da yüzde 1.3’ten yüzde 1.6’ya, 2017’de yüzde 1’den yüzde 1.9, yükseltildi. Başbakan, 2017 yılında ihracatın 153 milyar dolar, ithalatın 214 milyar dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Başbakan, önümüzdeki dönemde ekonomi konusunda alınacak tedbirler konusunda bilgi verirken,
• İş uyuşmazlıklarının arabuluculuk müessesesi ile çözülmesini sağlayacak düzenlemeler yapacağız.
• Bilirkişilik müessesesini ve noterlik sistemini yeniden yapılandıracağız.
• Yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik tedbir alacağız.
• Finans ve bilişim başta olmak üzere ihtisas mahkemelerini hayata geçireceğiz.
• Rekabet Kurumunun vermiş olduğu kararlara yönelik uzlaşma müessesesini kuracağız.
• Firmalara ihracat artış oranına bağlı olarak prim desteği vereceğiz diyor..
Küresel sorunlar, içerideki terör sorunu, sınır ötesi sıcak çatışmalar etkisinde, 2016 yılı için önceki bekleyişlerin gerisinde bir durumla karşılaşıyoruz.
Olumsuz şartlar önümüzdeki iki yılı da etkiliyor. Başbakan, bütün olumsuz şartlara rağmen yatırımlara devam edileceğini, halkın yaşam şartlarını iyileştirmeye dönük politikaların sürdürüleceğini söylüyor.”
Ekonomik gidişat da görülen o ki 2017 yılı da bu yıl gibi olacak… 

Yorum Yazın