Zafer KARAKUŞ
Zafer KARAKUŞ

Gelecek İçin Bir Öneri

26 Eylül 2016
3 dk Okuma
6 yıl önce
Gelecek İçin Bir Öneri

Günümüzde devletlerin üzerinde yaşadığı coğrafyalar ile ilgili geçmişte olduğu gibi bugünde etkili olan bir çok hakimiyet teorilerinin olduğunu biliyoruz. Kara hakimiyeti, Deniz hakimiyeti ve Hava hakimiyeti.
İlkçağda Makedonyalı İskender olacaksanız, kara hakimiyeti’ne, Yeniçağ’da Kanuni Sultan Süleyman olacaksanız, kara hakimiyeti yanında deniz hakimiyetine ve Yakınçağ’da ABD gibi, Rusya gibi bir devlet olacaksanız , kara ve deniz hakimiyeti yanında ,hava hakimiyetine sahip olmalısınız.
Eğer gelecekte güçlü bir devlet olacaksanız bu üç hakimiyet teorisine bir de “Zihin Hakimiyeti” eklemeniz gerekecek. Yaşadığımız binyılın başında bundan önce yaşanan iki bin yıldan farklı olarak en etkili hakimiyet teorisi olarak ortaya çıkan ’ zihin hakimiyeti’ nin metotları henüz çözümlenmemiş olmamakla birlikte ’Tarihte Yarın’ karşımıza geldiğinde bu alanın sorunlarını çözebilme potansiyeli oluşturmak ve strateji geliştirmek son derece önemli olsa gerektir.
Youtubelar, facebooklar, twitterlar gibi internette oluşan bir çok sosyal ilişki şebekeleri mevcut. İnsanlar bunları kullanarak birlikte bir şeyler yapıyorlar. Fakat burada yapılanların tasarlayıcısı ,yöneteni , yönlendireni ve sermayedarı kendimiz olmayınca karşımıza çıkanın dost mu, düşman mı olduğunu bilmediğimiz gibi ona karşı ne yapacağımızı da bilememekliğin getirdiği çaresizlikle başlayan ve çare olmak için hangi metotlara sahip olacağımızı da bilmeyen bir yapının varlığı mevcut problemi çok boyutlu ve girift bir hale getirmektedir.Artık bir çok konuda uzman görüşüne bile gerek duymadan yararlandığımız ve bu yapının bir parçası olan ordinarüs profesör Google’a müracaat ederek çözmeye çalıştığımız sorunlara bu yolla ulaşıp çözüm isteyemeyeceğimize göre ne yapmalıyız?
Zihin tahrip şebekelerinin ülkeler üzerinde giriştikleri faaliyetler tarihte iki şekilde kendini göstermiştir.
Birincisi aşikar olan metottur ki ; bu yöntem devlet organizasyonlarının sahip olduğu silahlı kuvvetlerin birbiri ile yaptığı muharebeler, mukataleler ve mücadelelerdir .Kara, deniz ve hava hakimiyeti şeklinde tarihsel gelişimi izlenebilecek olan bu yöntem, günümüzde çok farklı bir boyut kazanarak yeni bir yapıya kavuşmaya başladığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Öncelikle Birinci Dünya Savaşında ,hava hakimiyeti anlayışı ile başlayan klasik (kara ve deniz) hakimiyet teorilerinin değişmesi, sonrada ikinci Dünya Savaşında “ cephe” kavramının sivilleri de içine alacak şekilde genişletilmesi ile ortaya çıkan silahlı mücadelelerdir.
İkincisi ise; devlet veya adı farklı bir takım organizasyonların uyguladığı istihbarat birimleri tarafından yürütülen, gizli ve örtülü metotlarla gerçekleştirilen disiplin ve anlayışlardır ki ; günümüzde çok farklı metotları bulunan “ zihin hakimiyeti” teorisi olarak tebarüz etmektedir.
İşte bu aşamada Türkiye'de de giderek yaygınlaşan bir çok online oyun, ve bilişim etkinlikleri başta çocuklar olmak üzere herkesi farklı özellikleri ile kuşatmakta ve hakimiyet alanını genişletmektedir. Bu yeni hakimiyet teorisinin metot, teknik ve taktikleri hakkında fikir sahibi olmamız son derece gereklidir.
Türk Silahlı Kuvvetleri organizasyon şemasına dikkat ettiğimizde burada bahsettiğimiz tarzda bir tehdide karşı oluşturulmuş bir komutanlık göremiyoruz.
TSK sadece adı üzerinde ’ silahlı’ bir kuvvet olduğu için mi Kara, deniz, hava , jandarma ve sonradan da sahil güvenlik olmak üzere oluşturulmuş kuvvet komutanlıkları bulundurmaktadır? .
Ülkemizin ” Türk Silahsız Kuvvetleri “ ne zaman kurulacaktır?
Ne zaman zihin hakimiyetine karşı bir birim oluşturacaktır?
Ya da zihin hakimiyeti de bir silahlı (henüz adı konmamış ya da tanımlanmamış silahlarla oluşan ) bir kuvvet olarak nitelendirilecekse TSK bir yeni kuvveti organizasyon şemasına ne zaman kazandıracaktır?
İşte bütün bu soruların cevaplanması için‘ Tarihte yarın ‘ bizim bu beklentimize cevap verebilmek için ortaya konulan yeni bir kavram olmalıdır. 

Yorum Yazın