04 Aralık 2021
3 dk Okuma
9 ay önce
Faiz / Riba

Bilindiği gibi biz insanları yaratan Allah’ımız bizleri halen üzerinde yaşamakta olduğumuz yeryüzünde barındırmakta ve önceden belirlediği ömrümüzü tamamlayınca da toprağın altına gömülmemizi bildirmiş bulunmaktadır.

Dünya hayatı bütün insanlar için sona erince de biz insanların hayatlarını nerede ve nasıl geçirdikleri kendilerine bildirilecektir. Bu bilgiye göre gideceği yer iki yerden birisidir. Yani ya cehennemdir veya Cennet.

Bizleri ve her şeyi yaratan Allah’ımız bu dünya hayatımızda yaşayışımızla nereyi kazanmış ve hak etmiş isek oraya yani Allah korusun ya cehenneme veya Allah lütfetsin Cennete olacaktır. Tek Cümle ile söyleyecek olursak halen yaşamakta olduğumuz dünyamızda yaptığımız ve yapmadığımız amel ve fiiller ile âhiret hayatımızı belirleyen bizleriz.

Daha açık bir ifade ile söylersek âhiret yurdumuzu belirleyen bizim dünya hayatımızdır. Dünya hayatımızı yaşayışımızdır.

Tabii olarak şöyle diyebiliriz: Dünyada ne yapıyorsak yaptığımız iş bizi ya cehenneme veya cennete götürecektir. Şu hususu da unutmamamız gerekir. Hangi fiillerimiz bizim lehimize bir davranıştır? Hangileri de aleyhimize bir davranış? Dersek Allah bunu, bizim Dünya hayatımızla belirleyeceğimizi de haber vermiştir. Ayrıca ebedi olan o hayatımızın sürdürüleceği yerlerin iki ayrı özellikte olduğunu da bildirmiştir.

Adına ‘cennet’ dediğimiz yer iyilerin, yani Allah’ın dünyada iken bize gönderdiği peygamberleri ve onların aracılığı ile indirdiği kitaplarında da açıkça bildirdiği üzere Allah’ın emir ve yasaklarına göre yaşayıp bu dünyadan ayrılan kimseler için olduğunu da haber vermiştir. Diğer bir ifade ile dünya hayatını peygamberlerin bildirip rehberlik ettikleri istikamette yaşayanların gideceği yerin ‘Cennet’ olduğunu bildirdiği gibi, aksine kendi heveslerine göre yaşayanların da gideceği yerin cehennem olduğunu da bildirmiştir.

Ebedi olan cennet veya cehennem hayatının nasıl kazanılacağını da biz insanlara ayrıca bildirmiştir. Gönderilen peygamberler ve onlar aracılığı ile tebliğ edilen ve doğru diyeceğimiz yolda hareket edenlerin yeri cennet ve aksine davranışta bulunanların da peygamberlerin gösterdiği yolun aksine hareket edenlerin gideceği yer olarak bildirilmiştir.

Adına ‘faiz’ veya ‘riba’ dediğimiz alış verişleri Allah Hz. Peygamber (as) Efendimizle bizim asla yaklaşmamamız gereken bir iş ve davranış olduğu bildirilmiştir. Bu durumda biz inananların hiçbirimiz buna yaklaşmamamız gerekir.

Dikkat edilirse günümüzde de faizli alış verişlerin kötü olduğu en yüksek makamda bulunan Cumhur Başkanımız tarafından da şikâyet konusu edilmektedir. Bundan anlaşılacak ve kendimize seçeceğimiz yol da bizi doğru ve inanmış bir insana da yakışan faizle iş yapmayı terk etmek olduğunu asla aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir.

Akıllı insan faizi de bir alış veriş olarak görmez, göremez. Çünkü ikisi ayrı birer muameledir.

Yorum Yazın