Lütfi AYHAN
Lütfi AYHAN

“Eşk Olsun Gardaşlarımıza”

12 Kasım 2020
3 dk Okuma
1 yıl önce
“Eşk Olsun Gardaşlarımıza”

“Karanlık iklimimizi aydınlatan Karabağ zaferimiz mübarek olsun.”

İslam Dünyası birkaç asırdır biteviye ümitsizlik denizinde çırpınıp duruyor. İslam Dünyası deyince elbette başta Anadolu’ da yaşayan biz Türkler ile,  tüm Türk dünyası ve hangi mezhep ve kavimden olursa olsun,  hangi kıtada/ bölgede bulunursa bulunsun 52 İslam ülkesi ve 2 milyara yakın Müslüman nüfusu kastetmiş oluyorum. Birkaç asırdır hem Türkiye,  hem İslam Dünyası şöyle büyük bir zafer coşkusu yaşamadı. Hep ağıt duydu kulaklarımız,  hep gözyaşı gördü gözlerimiz. Hüzün gölgemiz oldu, mağlubiyet yoldaşımız.  Hep dışlandık,  biteviye hor görüldük, devamlı alaya alındık… Arakanda, Myanmarda katliama uğrayan bizdik. Filistin’de toprakları elinden alınan,  yurtları tarumar edilen, çoluk çocuk demeden acımasızca katledilen yine bizdik. 1.Dünya savaşında yenilgiye uğradık, 6 milyon kilometre kare toraklarının beş milyonunu kaybettik. Kaybedilen yerlerdeki dindaşlarımızın / ırkdaşlarımızın nasıl acımasızca imha edildiğini gören yine biz olduk.  Balkanlarda, Arap çöllerinde, Hocalı da, Sudan da, Cezayir’de, Keşmir’de Sincan Uygur da,  Namibya’da,  Kongo’da, Kırım da, Afganistan da, Kafkasya’da… Ölen, katliama düçar olan, şehirleri yakılan, tecavüze uğrayan,  annelerin gözü önünde bebekleri katledilen hep bizdik, hep bizdik...

Çağdaş, modern, laik, ileri, zengin, medeni!!!  Avrupa’ya işçi olarak gidip, orada zor şartlarda çalışan, gurbet ellerde baskı altında yaşayan,  mescitleri, dernekleri ve kendileri saldırıya uğrayan,  iş yerleri ve evleri yakılıp yıkılan yine bizdik. Tüm zulümler, tekmil baskılar ve  adaletsizlikler canımızı çok acıttı. Lakin bunlardan ziyade ve bunlarla birlikte İslam ülkelerinin en zenginleri olan Arap Şeyhlerinin, Müslümanların katilleri olan Avrupa ve Amerika’ya köle olmaları, İslam Dünyasında yaşayan,  batı kültürü ile yetişmiş,  ülkesinin nimetleri ile zenginleşmiş burjuva sınıfına mensup müstağriplerin çoğunun katil  ve zalim batıyı üstün görmeleri daha büyük bir elem verdi ümmete. Yine İslam Ülkelerinde yaşayan,  bedeni doğulu, ruhu ve kalbi batılı olan,  “aydın”, “sanatçı”, “tanınmış”  kişilerin çoğunluğu da;   çaresi ve ilacı henüz keşfedilmemiş  “EZİK MÜSTAĞRİP” hastalığına yakalandıklarından,  kendilerine ve milletlerine bakış açıları burjuvalardan farklı olmadı.  Bu tipler kendisinin, ceddinin ve kültürünün katili olan batıya âşık olduklarından, batının çirkin, karanlık, acımasız yüzünü asla görmediler. Onların bu tavırlarına maruz kalıp üzülen yine biz olduk.Katillerinin bıçağını yalayan bu ezik müstağripler,  Dünyayı idare eden, dünyayı sömüren bu canavarların peşinden gitmeyi, onlar gibi düşünüp onlar gibi yaşamayı marifet zannettiler/zannederler. Bunun neticesi olarak tüm dünyada meydana gelen adaletsizliğin, zulmün, kötülüğün hesabını aşığı olduğu batıdan sormak yerine,  hep k kendi milletini, sürekli kendi kültürünü suçlayıp durdular. Bu da çok yaktı bağrımızı.  

MÜJDE BULUTLARI AZERBAYCANDAN YÜKSELDİ

Tüm İslam dünyası, böyle bir iklimin esiri olmuşken,  Türkiye’nin de yardımı ile AZERBAYCANLI GARDAŞLARIMIZ bu karanlık ufukları dağıtan bir ak bulut olarak mazlumlar dünyasının göklerinde göründüler. Muştu taneleri ile yüklü bu zafer bulutu,  inşallah tüm dünyaya adalet yağmurları, merhamet sağanakları yağdıracak. Böylece asırlardır İslam’a, adalete, merhamete, şefkate muhtaç insanlık bir nefes alacak. Batılı zalimlerin zulmü ile kararan insanlık seması,  İslam’ın adalet güneşi ile pırıl pırıl parlayacak.  Tüm bunlardan dolayı  Azerbaycanlı Gardaşlarımızın,  Ermenistan’a (dolayısı ile Batıya) karşı kazandığı bu zafer  çok “möhim”, pek kıymetli. Gardaşlarımımızın, batının desteğindeki zalim ve acımasız ve işgalci Ermenistan’ı dize getirerek Karabağ’ın önemli yerlerini vura vura alması ve Paşinyanı “sıçan gimi/kimi kaçırması”   asırlardır başı eğik gezen, zafere susamış İslam ve  Türk Dünyasına büyük bir moral ve  şadlık olmuştur. Gardaşlarımız Ermenilere: “Dünenki cüca bugünkü Horuza dimdik atır. /Dünkü civciv bugünkü horoza gaga atıyor.” Diyerek hadlerini bildirmişlerdir.

Yorum Yazın