Duran Çölcü
Duran Çölcü

”Engelleri” kaldırmak, insanlık görevi olmalı 

04 Aralık 2019
3 dk Okuma
2 yıl önce
”Engelleri” kaldırmak, insanlık görevi olmalı 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Engelliler Gününde yapılan açıklamalarda, Engelli Kardeşlerimizle “Aramızdaki Engelleri Kaldıralım” mesajı verilir. 
Bu mesaj her yıl olduğu gibi, bu yılda aynıdır. Sanırım gelecek yılda aynı olacaktır.
Aslında engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş olan bu günü sadece bir günde hatırlamamalıyız. 
Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engelli kardeşlerimizin değil, hepimizin ortak sorunudur.
Bu sorunun çözümünün en temel yolu da onların bizlerin bir parçası olması, günlük hayatı her yönüyle paylaşılması sanırım en önemli bir çözüm olacaktır. 
Onları dışlamadan eşit yurttaş anlayışıyla her şeyimizi, sevgimizi, aşımızı ve işimizi paylaşmalıyız.
Böyle yaptığımızda onlarla aramızdaki engellerin kaldırılması noktasında önemli bir adım atmış oluruz.  
Günümüzde gerek sosyal yaşamda, gerekse iş hayatında kendilerine çok zor yer bulan Engelli kardeşlerimiz hala “Engellerle” karşı karşıya kalmaktadır. 
Ülkemizde ve şehrimizde Engelli İstihdamında da yeterli düzeyde değiliz.
Engelli bireyleri çalıştırmakla yükümlü işyeri sayısı 2002 yılı itibariyle kamuda 1.609, özel sektörde 8.121 iken, 2019 yılı Şubat sonu itibariyle bu sayı kamuda 1.313, özel sektörde ise
16.783’tür.
Geçen yılın Aralık ayı itibariyle toplam engelli kontenjan açığı 9.379 olmakla birlikte, bu sayının 8.556’sının (yaklaşık %91’i) tablo 7’de yer alan kamu kurumlarına ait olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan engelli bireylerin eğitiminde de iyi bir durumda değiliz. 
Her bir öğretim yılı bir önceki yıla göre değerlendirildiğinde öğrenim gören öğrenci sayılarının en çok artış gösterdiği yıl 2011-2012 yılı olup bu artış yaklaşık % 40,1’dir.
 En az artış gösteren öğretim yılı ise en çok artış gösteren öğretim yılını izleyen 2012-2013 yılı olup artış yaklaşık % 3,8’dir.
Özel eğitim kurumlarında örgün eğitim alan öğrenciler içerisinde özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma eğitiminde olanlar karşılaştırıldıklarında toplamda öğrenim gören öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kaynaştırma eğitiminde öğrenim görmektedirler.
2017-2018 öğretim yılı dikkate alındığında, toplam öğrenim gören öğrencilerin % 72,9’u kaynaştırma eğitiminde, %13’ü özel eğitim sınıflarında ve %14,1’i ise özel eğitim okullarında bulunmaktadırlar. 
Engelli kardeşlerimizi sadece yılda bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmak doğru bir yaklaşım değildir.
Bu kardeşlerimizle aramızdaki engellerin farkına vararak, onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamalıyız.  
Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf etmeliyiz. 
Onlara bir fırsat verdiğimizle ve hayatı paylaştığımızda çok büyük başarılar elde ettiklerini görüyoruz. 
Hemen hemen her alanda kendilerini ispatlayarak, sayısız başarılara imza atmaktalar.
Gelinen noktada Engelli kardeşlerimiz için, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kamu tarafından alınacak önlemlerin, tedbirlerin ve yapılacak organizasyonların, sivil toplum örgütlerini de içine alacak biçimde daha da yaygınlaştırılmasını ve somut adımların atılması çok fayda getirecektir. 
Ne dersiniz Engelli Kardeşlerimizle “Aramızdaki tüm engelleri kaldırmak çokta zor değildir.”
Ne dersiniz sizce de öyle değil mi? 
Aramızdaki Engelleri Kaldırmak çokta zor olmasa gerek.

Yorum Yazın