Lütfi AYHAN
Lütfi AYHAN

En güçlü ”İzm” Menfaatizm

01 Ekim 2020
3 dk Okuma
1 yıl önce
En güçlü ”İzm” Menfaatizm

Dünyadaki son gelişmeler (Azerbaycan Ermenistan savaşı, Doğu Akdeniz meselesi…)  bir daha gösterdi ki devletler, hangi din, mezhep, etnik yapı veya ideolojiye bağlı olursa olsunlar, uluslararası ilişkilerde iş çıkara/menfaate geldi mi bağlı olduğu görüşü, dini, mezhebi göz ardı edebiliyorlar.  

Gençlik yıllarımızdaki o saf, o berrak, o menfaatten ırak, duygularımız bizleri inandığımız davaya kara sevdalılar gibi bağlamıştı. Nasıl Mecnun Leylaya meftunsa bizler de davalarımıza körkütük âşıktık.  Aşkın da gözü kör olduğundan,  en güzel dava bizim dava,  en iyi görüş bizim görüştü.  Bizim dışımızda kalan görüşlere sahip arkadaşları acınacak, zavallı kişiler olarak niteler, onları inancımıza/ideolojimize dâhil etmek için büyük bir çaba sarf ederdik. 

HAYAT DENİLEN ACIMASIZ GEMİYE BİNİNCE

Bu duygusal iklimden, bu gerçeklerden ırak diyardan ancak hayat denizindeki Hakikat gemisine binince sıyrıldık. Bu  gemideki tecrübe leventleri,  en büyük gerçeğin kişinin ve devletlerin menfaatleri olduğunu örneklerle, inandırıcı bir şekilde açıkladılar. Misaller öyle tutarlı ve öyle açıktı ki yıllarca inandığımız davanın erlerini (yani dava arkadaşlarımızı ve kendimizi) bu tecrübe terazisinde tartınca gerçek kilolarımız ortaya çıkıverdi. Yoldaşlar, ülküdaşlar, dindarlar, falan mezhepten, falan tarikatten, falan locadan, falan dernekten… Olan ve gençliğinde onlar için canını bile verecek derecede seven insanlar, kişisel menfaat ve çıkar söz konusu olunca  “özveri diyarından” “menfaat vatanına” göç ettiler.

EN BÜYÜK “CILIK” MENFAATCILIK

Bu hakikat, hem kişisel, hem de devletler arası ilişkilerde görülür.  Düşünün, Kur’an da kardeş olarak ilan edilen Müslümanların devletleri (52 tane) hangi davada birlik olabildiler?   Filistin mi, Kıbrıs mı, Keşmir mi, Arakan mı, Bangladeş’ mi, Doğu Akdeniz mi, Azerbaycan mı?  Suud, BAE… Kendi ırklarından ve mezheplerinden olan Filistin’e yardım etmeyi boş ver,  tam tersi dinen, ırken, tarihen düşman oldukları İsrail’le beraber olup Filistin’i adeta satıyorlar. Akıl almaz, vicdan kabul etmez vahim bir durum.

Aynı Arap devletleri Türkiye Suriye’ye terör için girince , “Sakın ha, oralar Arap toprakları ” derken bu ülkelere girip işgal eden, milyonlarca insanın (Arabın Müslümanın) canına kıyan ABD’ ye, Fransa’ya, pkk’ ya  gık demiyorlar…

Ümmetçilik/İslamcılık böyle de diğerleri pek mi farklı? Hayır. Türkçülüğü savunan arkadaşlar da şu vahim duruma bakıp herhalde ibret alıyorlardır. Ermenilerle Azerbaycan savaşa tutuşuyor, Türkiye’den başka herhangi bir Türk devleti ( Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan) “Azerbaycan’ın yanındayız” diyor mu? Hayır. Şia’yı destekleyen kardeşlerimiz, Azerbaycan-  Ermenistan kavgasında, Şii dünyasının lideri olan İran’ın, nasıl davrandığını/davranacağını dikkatle takip etmeliler. 

Sürekli Tevhide vurgu yapıp, mezarları ziyaret edenleri, tarikata girenleri müşrik kabul edip tekfir eden “Selefi” kardeşler ile;  biteviye “Kerbela, Hüseyin, Ehli Beyt” diyerek gece gündüz sırtlarını zincirleyen Şii kardeşler niçin Müslümanların kâfirlerle yaptıkları savaşları, Mücadeleleri ( Pakistan Hindistan, Türkiye Yunanistan, Azerbaycan Ermenistan) görmezden gelip ilgilenmezler de Müslümanların iç kavgaları ile ilgilenirler? Müslümanların tarihteki ve günümüzdeki iç kavgalarını, dâhili meselelerini, mezheplerinin ana gayesi yaparak, bunları sürekli tekrarlayıp gündemde tutarak, Müslümanların Gayrimüslimlerle olan savaşlarını (Bedir Uhud, İstanbul'un Fethi, Malazgirt, Arap- İsrail, Azerbaycan-  Ermenistan, Türkiye - Yunanistan)  örtmek, gündemden uzak tutmak isterler?     

Müslüman devletler böylede diğer din ve ideoloji sahipleri farklı mı? Hayır. Hristiyanlar I. II. Dünya savaşlarında birbirlerini yediler.(60 milyon Hristiyan öldü)  Komünist Rusya ile Komünist Çin'in hem iç hem dış kavgalarına bakın! Yoldaşların! Perişanlığını göreceksiniz.

Sonuç:  Devletler için en büyük “İZM” Menfaatizm, en büyük “CILIK” Çıkarcılıktır.

Yorum Yazın