Kul REMZİ
Kul REMZİ

Elhamdülillah

26 Temmuz 2022
3 dk Okuma
2 ay önce
Elhamdülillah

Can ola canıma *vuslat eyledin.
Kuranın yolunda* Elhamdülillah.
Aslımdır balçıktan*beden getirdin,
Bedene ruh verdin *Elhamdülillah.

Seksen beş yaşında *ömrü şaşırdım
Yalancı dünyada *canı pişirdim,
Bu gönlü semaya *ruhen aşırdım,
Allahım lutfundur*Elhamdülillah.

Erenler ermişler *sohbeti bildim,
Beş vakit ikramla*secdemi serdim,
Kör nefse katlinse* vaciptir dedim,
Şu beden suluhtur Elhamdülillah.

Yedi yaş olunca*beden yaşımda
Elife eriştim *ilk varışımda,
Sadakat eyledim*ilim işinde
İmanla el ele*Elhamdülillah.

Nesilden nesile *evlatlar verdin,
ayalim ol cana* emanet dedin,
Rızg için önüme* nimetler serdin,
Çok şükür halime *Elhamdülillah.

Der oldun rızg için*eyle sen hicret.
Seksen beş yıl oldu*bedene hizmet
Etmedin aslaki-namerde minnet,
Lutuf senden Allah*Elhamdülillah,

Yorum Yazın