Mükremin Kızılca
Mükremin Kızılca

Ehlikitaba Son İlahi Uyarılar!

01 Temmuz 2022
3 dk Okuma
2 ay önce
Ehlikitaba Son İlahi Uyarılar!

Son İlahi vahiy ve ilahi sözler olan Kur’an’ı kerim, Ehli kitaba aşamalı olarak hidayet yollarını göstermiştir. 13 yıl Mekke’de, 10 yılda Medine’de olmak üzere 23 yılda inişi tamamlanan yüce kitabımız, Ehlikitaba yani Hıristiyan ve Yahudilere çok önemli mesajlarla davette bulunmuştur.

Tüm peygamberleri gönderen ve tüm kitapları onlara vahiy ederek insanları aynı tevhide, imana çağıran Allah cc, son peygamber zamanında var olan eh-li imanı ve tüm insanları son kitabına imana ve son peygamberine uymağa çağırdı.

M 610 yılında dünyanın tam merkezi olan Mekke şehir devletinde Hz İbrahim’in tebliğ ettiği imanı yaşayanlara Hanifler, Hz İsa’ya tabi olanlara Hıristiyanlar, Hz Musa’ya tabi olanlara Yahudiler, putlara tapanlara ise Müşrikler deniyordu. Kur’an’ın birçok yerinde tüm insanlara gönderilen son peygambere iman edilmesi, aksi halde kurtuluşun mümkün olmayacağı vurgulanmaktadır.

Ehl-i kitap ise peygamber nedir, ayet, vahiy nedir yakından bildiklerinden onlara daha farklı bir davet metodu sergilendiğini görüyoruz. Bu metodu Mekke’de inen ayetlerde müjde ve çağrı ağırlıklı, Medine de inen ayetlerde ise uyarı ve kesin çizgilerle sonuçlar şeklinde görebiliyoruz.

Tüm peygamberlere olduğu gibi son peygambere de bütün insanların iman etmesi beklenmez, bu zaten birçok ayette dile getirilerek peygamberimize “ruhunu sıkıntıya sokmaması” (Araf 22, Hud 12) emrediliyor. Ancak tevhide ve Allaha iman ettiğini iddia eden tüm insanların bütün peygamberleri ve tebligatını kabul etmesi gerekir. Zira tevhitte ve imanda ara sınıf ve asgari/azami kurtuluş sistemleri yoktur.

İmanla Küfür Arasında Yol Yoktur!

 Burada, Ehlikitaba hitaben inen ve onlara Allahın kesin çizgilerle dünya ve ahiretteki yerlerini beyan eden ayetlerden bazılarını vermeğe çalışacağız inşallah.

 “Size Elçimiz  Muhammed Geldi Tebliğ Ettiği Kur’an’a Uyun!”

 “Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir.” (Maide 15)

 “Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada “Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir uyarıcı” demeyesiniz diye, işte size (hakikati) açıklayan elçimiz (Muhammed) geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Maide 19)

 “Meryem oğlu İsa  Rabdir Diyenler İmansızdır”

 “Andolsun, “Allah, Meryemoğlu Mesih’dir”, diyenler kesinlikle kâfir oldular.  De ki: “Şâyet Allah, Meryemoğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Maide 17)

“Allah Üçün Üçüncüsüdür Diyenler İmansızdır”

 “Yemin olsun ki, "Allah, üçün üçüncüsüdür!" diyenler de küfre batmıştır. Bir tek Tanrı dışında hiçbir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse, onların küfre sapanlarına korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktır”. (Maide 73)

Her Peygambere ve Bütün İlahi Kitaplara İman Etmedikçe Kurtuluş Yoktur!

 “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, “(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz” diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa 150,151)

Dünya kurulalı beri gelen tüm peygamberlerin amentüsü aynıdır. İmanda asla bir farklılık yoktur, yukarıdaki ayetlerde inançla alakalı kırmızıçizgiler belirtilmiş aksine iman eden ve ya eksik iman edenlere son söz söylenmiştir.

Kısacası hepimizin bildiği imanın altı şartını içeren Amentü, Allah’ın bütün insanlık için tek din addettiği İslam’ın kırmızıçizgileri ve vazgeçilmezleri, olmazsa olmazlarıdır.

Allaha Şirk Koşmak Affedilmeyen Tek Günahtır!  

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.” (Nisa 48)

Allaha bir kadından doğan kişiyi Rab diye ortak koşmak en büyük şirktir.

1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, Sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O'na bir denk de olmadı. (İhlas suresi)

Yorum Yazın