Hasan Basri Yangal
Hasan Basri Yangal

Eğitim ve öğretmen

19 Kasım 2018
3 dk Okuma
3 yıl önce
Eğitim ve öğretmen

Okulların amacı; toplumsal yönü güçlü, özgür ve çok yönlü düşünebilen, ruhen ve bedenen sağlıklı, girişimci, vizyon sahibi, kültürünü özümsemiş bireyler yetiştirmektir. TKY( Toplam kalite yönetimi), her kademedeki personelin sürekli eğitimini, müşteri memnuniyetini önemseyen ve değişik sektörlerde uygulanma alanı bulan, eğitim süreçleri içinde yeni anlayışlar getirmiştir. 
Bilginin yayılmasını sağlayan öğretmenden öğretme etkinliklerini düzenleyen öğretmene, sınıfta tek karar veren öğretmenden, öğrencileriyle birlikte karar veren öğretmene kontrol edici öğretmenden, lider ve düzenleyici öğrencinin ihtiyaçlarına eğilen öğretmene dönüşmesini istemektedir. 
Tam öğrenme stratejisi, okuldaki yüzde 20 oranındaki beklendik başarıyı yüzde 95’e çıkarmayı amaçlayan bir yöntemdir. Amerikalı eğitimci Bloom’un geliştirdiği bu strateji, ‘işin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen herkes öğrenebilir’ öngörüsüne dayanmaktadır. 
Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve uygulamasında eğitimciler kendilerini; 
-Yargılayıcıdan çok destekleyici
-Aktarıcıdan çok yönlendirici
-Sınıf duvarlarına sıkışmış değil bütün bir toplum(aile, öğrenci, idareci, veli) ile bütünleşmiş çalışanlar olarak görmektedir. 
-İdareciler, değişimi sürekli kılma, amaca yönelik liderlik rolünü oynama, değerlendirmeyi sürekli hale getirecek etkili yönetimin idarecileri olmalıdır. 
-Özgür ve öğrenci merkezli eğitim kurumları, ayrımsız her çocuğa eğitim-öğretim fırsatı sunmak için vardır. 
-Okullar kendi içlerine kapalı yapılar olmaktan çıkıp, her öğrenciye göre okul dışındaki eğitim kurumlarıyla ilişki içinde olmalıdır. Örneğin bir öğrenci kendi okulunun dersleri yanında endüstri meslek lisesinden ‘bilgisayar dersi’ alabilmelidir. 
Bir çalışmada, günümüz ve yakın gelecekte sınıf öğretmenlerine yüklenen roller 4 kategoride toplanmıştır.
1.    Öğretmen, çocuğa gerçek hayatı öğretecek bir öğretici
2.    Çocuğa belli bir enformasyon ve bilgi birikimini aktaracak eğitici 
3.    Okul, aile, çevre ortamlarını birbirine kaynaştırıcı, katalizör
4.    Çocuğu topluma hazırlayan bir yetiştirici olmalıdır. 
-Tehdit ve korku yaptırımı yerine, sevgi ve saygı yaptırı kullanılmalıdır. Çünkü öğretmenlik sanatının özü, öğrencisini sevmektir. 
Okullar çok değişik bilgi, duygu ve tecrübelerini isteyerek ve zevkle geliştirdikleri yerler olmalıdır. Yani okulları, sokaktan daha cazip hale getiremezsek çocukları okulda tutmak mümkün olmayacaktır. 
Sonuç; okul, idareci, veli, öğretmen ve öğrenci bir bütün olabilirsek geleceği üstün nitelikli kişileri bizim eserimiz olacaktır. 
Eğitim dünyayı değiştirmez. İnsanları değiştirir, insanlar da dünyayı değiştirir. Umutluyum, başaracağız.  

Yorum Yazın