Dilhan Dumanoğlu
Dilhan Dumanoğlu

Egemenin amacı her zaman egemen kalmaktır

24 Kasım 2018
3 dk Okuma
3 yıl önce
Egemenin amacı her zaman egemen kalmaktır

Açın siyasi tarih kitaplarını hepsinde ama hepsinde egemenlerin, iktidarların tipik özelliklerini, hastalıklarını göreceksiniz. Evet o hastalık: kalıcı olmak. Öncelikle bir soru ile başlayalım, baktığımız zaman geçmişten günümüze her topluluk, her millet bir yönetici sınıf tarafından yönetilmiştir. Peki burada yönetici sınıf, toplulukları egemenlik hissiyatı içerisinde olduğu için mi yönetmek istiyor? Yoksa topluluklar bir yönetici sınıf olmadan yaşamlarını düzene mi oturtamıyor? Yöneticiler ise tarihte hep ama hep yönetimlerini sağlamlaştırıp, işledikleri hatalara rağmen, bu hataları kendilerine hak görerek devam etmeleri ve egemenliklerinin sürdürülmesi adına her hücreyi işgal etmişlerdir. Etmeye de devam ediyorlar. Kendi etrafınıza bir bakın, egemenliği altında olduğunuz iktidarlara bir bakın. Bunu sadece siyasi partiler olarak da düşünmeyin, Faucault’un iktidarın her yerdeliği kavramını düşünerek farklı boyutlarda yaklaşın anlattıklarıma. Örneğin ataerkil bir toplumda, toplumun en küçük birimi olan ailelerde egemen olan, iktidara sahip olan BABADIR. Sonra okuldaki öğretmeninizdir. Sonra camideki İmamdır. Sonra Belediye Başkanıdır, Kaymakamdır bu böyle gider. Siz hiç bizim toplumumuzda egemenliğini bitirmek isteyen birini gördünüz mü? Tekrar soruyorum size bu bir hastalık mıdır? Yoksa ihtiyaç mıdır? Bu soru üzerine biliyorum ki kitaplar dahi yazılabilir, yazılmıştır da. Ama bizler bu durumu, bu ilişkileri en küçük birim olan aile, okul, cami, mahalle arasında okumamız gerekiyor. Biliyorum ki en temelden başlanırsa en yukarıya daha kolay ve güçlü çıkılır. Bizler bu egemenliklerin tahakkümü, baskısı altında çeşitli direniş taktikleri geliştiriyoruz. Bunlar hakkında gelecek hafta direniş konusuna değineceğiz. Etrafınıza bakın ve egemenleri izleyin. Neler yaptıklarına bakın. Çıkarları için yapamayacakları şey olmadığını görün

Yorum Yazın