Ahmet Candan
Ahmet Candan

Efsaneler; ‘Fahrettin Paşa’ (3)

28 Ekim 2021
3 dk Okuma
11 ay önce
Efsaneler; ‘Fahrettin Paşa’ (3)

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa...

Peygamber şehrini bütün imkânsızlıklara rağmen 2 yıl 7 ay savunan, Çöl Kaplanı lakabını almış Fahrettin Paşa. Bu haftaki Efsaneler serimizde ki konuğumuz oluyor. 

Fahrettin Paşa Rusçuk’ta dünyaya gelir. Asıl adı Ömer’dir. Doksan üç Harbi’nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Ömer Fahreddin Paşa 1888’de Harp Okulu’nu, 1891’de Erkân-ı Harbiyye’yi bitirdi ve kurmay yüzbaşı olarak orduya katılır. * 

Akademik bilgiden ziyade Fahrettin Paşa’yı akıllarda tutan Medine Müdafaası konusuna gelmek isterim. Zira Fahrettin Paşa denilince akıllara ilk Medine Müdafaası gelir. 

Bazı Araplar-Şerif Hüseyin ve kabilesi İngilizlerin hain planlarının oyununa gelerek Devlet-İ Aliyye-i Osmaniyye’ye isyan başlatmışlardı. 4. Kol ordu komutanı Cemal Paşa tarafından Medine ve bölgesini korumak için Fahrettin Paşa atandı. 31 Mayıs 1916’da Medine'ye ulaşan paşa derhal geniş çaplı hazırlık emri verdirdi. 3 gün sonra yani 3 Haziran'da Şerif Hüseyin ve adamları Medine'ye giden bütün demir yollarına ve telgraflara zarar vermek suretiyle devlete isyanı başlatmış oldu. Ardından karakollara gece baskınları yapsalarda Fahrettin Paşa’nın almış olduğu önlemler sayesinde başarılı olamadılar. Fahrettin Paşa hemen karşı harekât başlatarak stratejik ve önemli yerleri asilerden temizledi. Ancak 9 haziranda saldırıya geçen isyancılar Mekke Valisi Galib Paşa’nın tedbirsizliği yüzünden 16 Haziran’da Cidde’ye, 7 Temmuz’da Mekke’ye, 22 Eylül’de de Tâif’e girdiler.

Hicazda isyancılar tarafından ele geçirilemeyen yalnızca Fahrettin Paşanın savunmuş olduğu Medine kalmıştı. İngilizler ve isyancı Araplar şehri almak için var güçleriyle çabalıyorlar ancak Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa ne kendisi teslim oluyor ne de peygamber şehrini teslim ediyordu. Bölgeye geldiğinden beri Devletten asker isteyen Fahrettin Paşaya istediği yardımlar bir türlü ulaşmıyordu. O sırada devam etmekte olan Kanal savaşı da kaybedilince Filistin toprakları da elden çıkmış oluyordu. Yani Fahrettin Paşa’nın komuta etmiş olduğu Medine’ye en yakın Osmanlı kuvvetleri 1300 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. 

Artık yoksulluk ve kıtlık başlayınca şehri teslim etmemekte ısrar eden paşa askerlerine çekirge yeme emrini vererek tarihte de eşine az rastlanır bir olaya imza atıyordu. "Ravzânın kubbesi başıma yıkılmadıkça Hz. Peygamber'in mezarına yabancıları sokmam." Diyen paşa yazımızında başında dediğimiz gibi 2 yıl 7 ay boyunca Medine’yi müdafaa eder. 

Mondros Mütarekesi imzalandığı halde şehri teslim etmemiştir kahraman paşa. Lakin hem sultanın bizatihi emri hemde kendi subaylarının ısrarıyla teslim olmayı kabul etti. 

Ondan bize bu kahramanca destan kalmıştır. Ayrıca bugün hala İstanbul'da Topkapı sarayında duran Kutsal Emanetlerin bir kısmını Fahrettin Paşa getirtmiştir. 

22 Kasım 1948’de vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.

Yorum Yazın