Mehmet Kanmaz
Mehmet Kanmaz

Dünya’ya Bismillah Gözlüğü İle Bakmak

11 Mart 2022
3 dk Okuma
6 ay önce
Dünya’ya Bismillah Gözlüğü İle Bakmak

Değerli Dostlar;Dünya meseleleri bizleri zihnen ve bedenen çok yoruyor,ve bazı zamanda çok sevdiğimiz dava arkadaşlarımızı veya en yakınımızdaki kardeşimizi kırıyoruz, Küskünlükler meydana geliyor ve arkadaşımız bizleri terkediyor veya biz onu tard ediyoruz, yok sayıyoruz,peki bu hal nedir gidişimiz nefsini ayrılık mı yoksa başka bir çevre veya gruba katılmak için kopmamıdır....!

Eğer bir ayrılık olacaksa Nefs-i emmaremizi sorgulayıp Nefs-i Rızaiye yolculuk yapsak ne dersiniz..?

O Bizim yolculuğumuz veya hicretimiz elbette ki bir gruptan ve beldeden değil,hicretimiz ubudiyet dairemizde olmalı ve bu hicretin başlangıç noktası da her hayrın başı olan BİSMİLLAH’la olmalıdır. Nasıl olacak derseniz;

işte buyrun…

Bismillah gözü ila bakıp Bismillah kulağı ile işitip Bismillah burnu ile koklamak bahar çiçeklerini.Bismillah aynasında Bismillah simasına bakmak.Bismillah apartmanında Bismillah dairesinde Bismillah odasına girmek.Bismillah eli ile Bismillah bilgisayarında Bismillah yazmak.

Bismillah demeyen zerre var mı kainatta?Bismillah demeyen ağaç, bitki, hayvan var mı?Bismillah demeyen nazenin yaprak olabilir mi?Bismillah’ı bilmeyen salabet olabilir mi?

Taşlar Allah’ın haşyetinden dağların tepesinden kopup yuvarlanarak ufalanıyor da kalbimiz Bismillah’ı tanımıyor mu?Bismillah demeyen bir şey gösterebilir misiniz kainatta gafil insandan gayrı?

Bismillah diyor gelen hastalık ve meşakkat dahî. Bana ne olmuş ki Bismillah ile ağırlamıyorum gelen misafiri? Bana ne olmuş ki Bismillah ile uğurlamıyorum yolcularımı?

Bana bana bana… benbenben… ene .Bismillah ile açmadım mı ene tılsımını?Nedir kastım ben’den ? Allah’ın olan ben mi? benim tevehhüm ettiğim ve fiyakası ile uğraştığım ben mi?Bismillah’lı ben mi ben’im yoksa ben oğlu ben mi? enesi çifteli ben mi? ene bir iken şeddeli ene mi olmuş benim ben’im?

Bismillah’a diksem gözümü hem baş hem de akıl bir de kalp. Bana ne hacet. Ben desem de o zaman Bismillah’lı ben. Yani Allah’a ait olan ben. Sonra söyle ben türküsünü her yerde ben ben de…Lakin Bismillah’sız ben ise sendeki ben. Asla “ben” demesen kaç para eder?Ehli anlar seni sen hangi sen? Allah’a ait,

Bismillah’lı sen misin sen yoksa sana ait enesi çifteli senli sen misin?

Beni seni bırakalım gel beraber Bismillah nişanını alalım.Bilelim ve bildirelim Bismillah’ı. Bismillah’sız olur mu elim?Bismillah’sız olur mu dilim?Bismillah’sız olur mu ayağım?  Tutan elim gören gözüm işiten kulağım kimin?...

Bismillah mı benim dilimde, dilim mi Bismillah’ın içinde? Bismillah sofrasına oturalım gel/Bismillah yiyelim Bismillah içelim/Bismillah koklayalım/Bismillah ile tanış olalım. Bir olalım/Bismillah ile doğalım/Bismillah ile ölelim/Bismillah olsun olmazsa olmazımız

Bismillah diyen zerrelerimizi Bismillah işlerinde çalıştıralım/Bismillah diyen toprağa Bismillah ile basalım/Bismillah diyen hastalıkları yatağımızda Bismillah ile ağırlayalım

Bismillah ile de uğurlayalım giden musibeti ve meşakkati/Bismillah ile hicret edelim

Mekke’mizden Medine’mize/Bismillah ile içimizdeki emin beldelerde seyahat edelim

Bismillah ile şeytanımızı def edelim/Bismillah ile karanlık hülyaları uzaklaştıralım  Bismillah ile çağıralım kutsi hedef ve gayelerimizi/Bismillah cezbesi ile hayırlara müncelib olalım/Bismillah ile nefsimizi kalbe tabi olmaya ikna edelim.

Bismillahın sahibi diyor ki ey kendini insan zanneden insan” Bir şeyden her şeyi yapmak, ve her şeyi bir tek şey yapmak, her şeyin halikına has bir iş” yani bana ait bir vazife iken sen Bismillah bile demekten gafil iken hala “BEN”mi diyorsun…..!

ELHASIL AZİZ DOSTLAR; Mübarek Üç ayalara girdiğimiz şu günlerimizde birbirimizi kırmaktan ziyade biz nereden geldik nereye gidiyoruz sorusunu her gün sorsak ve desek ki onu bunu Bırakın “BİZ” Elbisesi giyelim ve Bismillah ile taçlansın, hayatımızı bismillah ile kuşatsın ve her ne yapıyorsak yapalım ey kardeşim;

“ELHASIL;Dostlar, Hayatımızın bir anlamı olsun diyorsak” Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalı Allah namına başlayıp Allah namına işlemeliyiz Vessalam” Ne dersiniz ...!

Yorum Yazın