Mustafa Ertaş

DİL VE BİRLİK

03 Nisan 2019
3 dk Okuma
3 yıl önce
DİL VE BİRLİK

Ana vatanları Orta Asya olan Oğuz Türkleri’nin anadili öz Türkçedir.Asya’dan göçerek dünyanın çeşitli bölgelerinde kendi yönetimlerini kuran Türk Devletleri halkının ana dili Türkçe’dir.Örneğin Asya’da kurulan Hun, Göktürk, Uygur, Kırgız, Karahanlı gibi Türk Devletlerinin hem devlet dili hem de ulusal dili Türkçe’dir.Türkçe geniş bir coğrafyada (Avrupa,Asya,Afrika ve Çin’e kadar) konuşulmaktadır.Yetmiş yıl Türk Dili,Türk birliğini yok etmek için uygulanan Sovyet,Çin ve başka ulusların baskısına karşı bugün Orta Asya’daki Türk Devletleri şive farkları da olsa Türkçe konuşmaktadırlar.Tarihimize baktığımızda Büyük Selçuklu Türk Devleti Fars (İran) halkını da yönettiği için o topraklarda devlet dili Farsça,ilim dili olarak ta Arapça dili kullanmalarına anlayışla bakılabilir mi?Büyük Selçuklu Devleti’nden sonra Anadolu’da kurulan baş şehirleri de Konya olan Selçuklu Devleti’de doğudan esinlendiği özentinin içine düştüğünden Farsça devlet dili,Arapça ilim dili olarak kullanmıştır.Anadolu Selçuklu Devleti,Türklüğe ve dünyaya ölmez eserler bırakmıştı.Selçuklular,birleştirici yapıştırıcı,yenilikçi,yapıcı ve ilerici idiler. Halbuki Anadolu Selçuklu Devleti’ni yönetenler ve yönettiği halkta Türktür.Halkın dili Türkçe’dir.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin dil yönünden bu yanlış uygulamasından dolayı dilimiz Türkçe,, Farsça ve Arapça dillerinin boyunduruğu altına sokulmuştur.Türk Dili,Türk kültürü,Türk kimliği büyük zarar görmüştür.Halkı ile saray arasında büyük uçurumlar meydana gelmiştir.Çünkü sarayın konuştuğu,yazdığı dili yönettiği halkı anlamamaktadır.Aynı yanlışlığa Arapça,Türkçe,Farsça sentezi bir dil kullanan Osmanlı İmparatorluğu da düşmüştür.O devirlerde Karaman’da Yunus Emre,Taşeli’nde (Orta Toroslar) Karac’Oğlan Kırşehir’de Hacı Bektaş-ı Veli,Akşehir’de Nasreddin Hoca Asya’da Ahmet Yesevi gibi düşünürler halkı dil yönünden beslemişlerdir.Türkçe ile erişilmesi zor çok değerli eserler vermişlerdir.Çünkü ana dilleri Türkçe’dir.Aslında bu aydınlar halk içinde halkın ta kendisidir.Gün ışığına çıkan eserleri bugün söylenmiş gibi tazedir.O halde Karac’Oğlan,Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Veli, Nasreddin Hoca gibi düşünür ve şairler gibi olanlar ,Türk diline,Türk milletine yaptığı büyük hizmetler yönünden de ele alınmalıdır.Öyle bir dil kullanmışlardır ki sözleri ve şiirleri her devirde okuyanlar hemen benimsemiş ve kabullenmiştir.Kendinden ve kendinin öz varlığı saymıştır.Karac’Oğlan’ın Yunus Emre’nin şiirlerini yaylada,tarlada,yolda,dağda,şehirde ve köylerde her yerde türkü edip veya ilahi olarak söylemiştir.(59)
Bu sevme,yakınlaştırma,birleştirme gücü sayesinde insan toplulukları birbirine daha çok yakınlık duymuş,akrabalıklar,dostluklar,evlenmeler gün geçtikçe büyümüş ve çoğalmıştır.Sonunda birbirlerini daha iyi anlayan yaratılan köklü kültürü birlikte yaşamışlardır.Böylece vatan,millet,örf ve adet,gelenek,görenek,tarih ve geleceğe yönelik çok kuvvetli birlik oluşturan Türk Milleti birbirlerine kenetlenmiştir.Milli birlik kuvvetlenmiştir.Yukarıda adları geçen düşünür ve şairler gibi olan Tekke ve Saz şairlerimizi de saygıyla anıyoruz .Su katılmamış,Türkçe’den başka dil bilmeyen Karaman oğlu Mehmet Bey,bu yanlış gidişi önlemek, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’yı ( 1276)’da almıştır. Bir yıl sonra da 13 Mayıs 1277 yılında şu fermanı yayınlamıştır:
“Bu günden sonra divanda,dergahda,barigahda,mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır. Defterler dahi Türkçe yazılacaktır” diye ünlü fermanını yayınlamıştır. Böylece Türkçe’yi devletin resmi dili ,”Devlet Dili” yapmıştır. Dilimiz Türkçe’yi Farsça ve Arapça egemenliğinden ,vatanımızı da Moğol boyunduruğundan kurtarmıştır. (60)20 Eylül 1932 yılında da “Türk Dil Kurumu”nu kuran büyük önder Mustafa Kemal vatanımızı ve dilimizi emperyalist devletlerin çizmeleri altında ezilmekten kurtarmıştır. Bugün Türkçe’miz özenti duyanların,yabancı dillerin,bazı televizyon ve basının bilerek,bilmeyerek,kasıtlı veya yanlış kullananların etkisi altındadır. Şahsi çıkarları uğruna işyerleri adları yabancı isimlerle doludur. Bunlara devletimiz acilen önlem almalıdır.(736. Yıldönümünü Ermenek Başyayla,Sarıveliler ilçeleri ile Karaman ilinde kutlayacağımız Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri milletimize kulu olsun.) Türk ulusunu sevmek,Türk dilini sevmekle başlar. Eğer bir ülkede dil kusurlu ise,sözcükler insanların düşüncelerini iyi anlatamaz. Düşünceler tam iyi anlaşılmasa yapılması gereken işler doğru yapılamaz .Görevleri,devlet gereği gibi yerine getirmese töre ,gelenek ve kültür bozulur. Gelenek , görenek,töre ve kültür bozulursa,adalet yanlışlıklar içine düşen halk ne yapacağını nereye varacağını bilemez Bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli olamaz. O halde bir milletin,bir vatanın var olması veya yok olması dile bağlıdır.Milli dil olmasa milli devlet de olmaz.(61)

Yorum Yazın