Mustafa ÖZYURT
Mustafa ÖZYURT

Danyal Peygamber

21 Nisan 2022
3 dk Okuma
5 ay önce
Danyal Peygamber

Tarsus ilçemizde ziyaret etmiş olduğumuz Danyal Peygamberden bahsedelim: Danyal Peygamber M.Ö. 605 yıllarında Kudüs bölgesinde dünyaya geldi. Rivayete göre; Babil Kralı 11. Nabukadnezar rüyasında İsmail oğullarından gelecek bir çocuğun kendi tahtını sarsacağını bildirmesi üzerine, Kral 11. Nabukadnezar İsrail oğullarından doğan tüm erkek çocukların öldürülmesini emreder. Bu durum karşısında Danyal Peygamber doğunca ailesi onu dağ başında bir mağaraya bırakır. Mağarada bir erkek ve bir dişi aslanın himayesinde, dişi aslanın sütü ile büyüyen Danyal (A.S) delikanlı çağına gelince kavmi arasına karışır ve Yahudi Babil Krallığının esaretinden ilmi ve kerametleri ile kurtulur.

Hz. Danyalın “ Ya Rabbi beni ümmeti Muhammedin eliyle defnettir” diye dua ettiği ve bu duasının kabul olduğu söylenmektedir. Anlatılır ki;

M.S. 640 yıllarında Hz. Ömer zamanında Tarsus İslam Kuvvetleri tarafından fethedilir. Şehrin imarı sırasında İslam Kuvvetleri komutanı Ebu Musa El- Eş’ari tarafından, Danyal Peygamberin sandukası bulunur. Ebul Musa tarafından açılan sandukada cenazenin parmağında iki aslan arasında bulunan bir çocuk tasvirli yüzük bulunur. Yüzük, komutan Ebu Musa El- Eş’ari tarafından Hz. Ömer’e gönderilir. Hz Ömer yüzük üzerindeki iki aslan arasında bulunan  çocuk tasvirinden yüzüğün Danyal Peygambere ait olduğu kanaatine varır. Zira bu yüzük üzerindeki tasvir, Peygamberin başından geçen olayın bir sembolü olarak benimsenmiştir. Hz. Ömer cenazenin çalınmaması için, mezarın daha derinlere gömülmesini emreder.

Komutan Ebu Musa El- Eş Ari’da mezarı bulunduğu yerin daha derinine gömer. Ve mezarın çalınmaması için de yakından geçen Berdan (Kydnos) Çayının yönünü değiştirerek Çayın mezarın üstünden akmasını sağlamıştır. Danyal (a.s.) Hz. Ömer zamanında bulunur ve Ebul Musa El Eş Ari tarafından cenaze namazı kılınır ve İslami usullere göre kimsenin ulaşamayacağı bir derinliğe gömülür. Yani duası icabeti, ümmeti Muhammet eliyle defnedilmiştir.(Kaynak Tarsus Bld. Bilgi İşlem M.).

Kabrinde rahatsız olduğu anlaşılan  Danyal Peygamber Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın rüyasına girmiş ve başkana(Evladım üzerimdeki çamurları temizle) demiş. Bunun üzerine Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz harekete geçmiş, kazı çalışması başlatmış. Halen devam eden kazılar sonrasında Danyal Peygamberin metfun olduğu mezarı koruyucu özelliği bulunan ve horasan harçla yapıldığı belirtilen duvar bulunmuş. Kazı çalışması sırasında bilmeyerek kabir üstündeki koruyucu duvara kazma vuran işçi birden bire fenalaşmış ve bayılmış. Eskiden de lahit vardı fakat bu formalite bir lahitti. Asıl lahidi kazı başlatarak biz bulduk. Esas mezar kalın duvarın altında bulunmaktadır.

Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz açıklamasına şöyle devam ediyor; Tarsus da Bilim adamları mezarın kesin yerini tespit ettiler. Hazırladığımız çeşitli projelerle Danyal Peygamberin metfun bulunduğu alanı restore edeceğiz. Çevreyi de istimlâk ederek orada bir  Gül bahçesi hazırlayacağız. Hz.Danyal Peygamber rüyama girdi ve kabrinin temiz tutulmasını istedi” diye konuştu başkan( şimdiki hal resterasyonu bitmiş halidir.) (Devam edecek)

Yorum Yazın