Mehmet Kanmaz
Mehmet Kanmaz

Cuma’yı Yaşamaya Varmısımız

18 Şubat 2022
3 dk Okuma
7 ay önce
Cuma’yı Yaşamaya Varmısımız

Cuma diriliştir, duâdır, nefse taarruzdur, yaratana bağlılıktır, samimiyettir. Cuma gözyaşıdır sevinçtir, bayramdır tefekkür, zikir, kamet, rükû ve secdedir.         

Nefse karşı dik durmak ama Rabbe  karşı eğilmektir

Cuma dosta vav, düşmana elif gibi dik olmaktır, Cuma yâr ile hasbıhâl, mübârek gün ve mübârek bir iletişimdir. İletişiminiz mübârek olsun,

Cumalarımızı hikmet gözyaşıyla ve her hareketimizi mümin gözlüğüyle bakıp görüp; tevhid istikâmetinde vatanımızda birlik kardeşlik bilinciyle yürümeyi dileyerek diyorum ki;

Cuma ile mübarek olasınız, Ak gönüllüler, Cuma ile kardeşlik olsun ki Ülkücü kardeşime olsun ki, yürekler atsın Allah Allah diye. Cuma ile mübarek olun Alevi kardeşime olsun ki,   aşk-ı Muhammed gönüllere azık olsun. Cuma ile mübârek olsun Kürt kardeşim olsun ki, paramparça bu ümmet; kardeşlik bilinciyle kaynatılmış olsun

Cuma ile mübarek olsun akıncı kardeşim, Nurcu kardeşim, Süleymancı kardeşim, Mevlevi Kardeşim, hak yolcu kardeşim, menzilci kardeşim, Nakşi ve kadiri kardeşim,….ila ahir… tevhid temeli üzerine kurulmuş, çatısı Kuran, ziyneti, sünnet olan bir kaleye dönüşsün!

Cuma ile  mübarek olasın; Türkiye huzuru yüzlere yansısın ve âdem kardeşliği haykırsın karanlık yüzlere.

Cuma ile mübarek ola Türkler, Kürtler, araplar, Lazlar, sünniler ,Şafii’ler  ve tüm renkler…

Cumanız bayram, bayramınız mübarek ola Çanakkale’nin yiğit torunları. Cuma ile mübarek olasınız bağımsızlığı karakter edinen dava insanları...

Cuma ile mübarek olmak için Cuma hatırına rabbim hidayet versin; derin güçler, şerleriniz hayra, pişmanlıklarınız hüzünlere, hüzünler dönüşsün sevince.

Rabbim yaralarımızı sarsın Raûf adıyla! Cuma ile mübarek ola TÜRKİYE birlik, beraberlik kardeşlik içinde. Cuma ile mübarek olun millet...

Cuma hakikatte İki hecedir

Hayrettir seyirdir çokça yücedir

İstikamet dâva örtü gecedir

Nâz niyâz mektuptur yârene Cuma

Cumada tebessüm ek, barış bitsin

Vefasız dünyanın dertleri gitsin

Sen gayret etmezsen cuma ne etsin,Mübarek tek zaman, yegâne cuma

Mehmed, mücrim ben aciz biçare

Cumasız dimağa, bulunmaz çare

Duaya bürünüp yalvarsak yâre

Canları götürür uhraya Cuma...!

Yorum Yazın