Kerim Candan
Kerim Candan

Çocukların Fıtratı İle Oynamayın

10 Şubat 2020
3 dk Okuma
2 yıl önce
Çocukların Fıtratı İle Oynamayın

Her insan özel ve farklıdır…

Çocuklar da öyledir.

Her çocuğun genetik miras olarak doğuştan getirdiği fıtrat özellikleri yanında anne baba tutumları ve çevreden edindiği özellikleri de vardır.

Çocuklar, kişisel özellikleri gereği bazıları çekingen ve utangaç olabilirken bazıları da özgüvenli, sosyal ve girişken olabilmektedir.Bu özelliklerin etkisinde anne baba tutumları etkili olurken genetik miras dediğimiz fıtrat da etkili olabilmektedir. Çünkü aynı anne babaya sahip kardeşler arasında bile kişisel özelliklerde farklılıklar olabilmektedir. Bu da girişte dikkat çektiğimiz fıtratı işaret etmektedir.

Yaratılıştan gelen fıtratın yanında anne baba tutumları da etkilidir. Bu nedenle anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair düzinelerce kitap ve kaynağa ulaşmak mümkündür.Bu bütün toplumları her zaman ilgilendiren bir konudur ve sürekli gündemde olacaktır. Çünkü anne baba beklentileri ile çocukların kişisel özellikleri her zaman çatışma içerisinde olmaktadır. Her anne baba özgüvenli, kendilerine itaat eden!, sosyal, girişken ve başarılı çocuklara sahip olmak isterler. Fakat böyle olması için gereken farkındalığa da sahip değillerdir. Örneğin; çocuklarının hem kendilerine sürekli itaat etmesini isterken hem de özgüven sahibi olmalarını istemek gibi…

Kelime anlamı olarak yaratılışı ifade eden fıtrat, en önemli farklılığımızdır. Bu farklılığı değiştirmeye çalışan anne babalar da çoğunlukla beyhude bir çaba içerisindedir. Bunu en çok çekingen olduğu düşünülen çocuklarda yaşarız. Çocuk fıtratı gereği sakin ve içe dönük bir kişilik özelliği taşıyabilir. Anne baba da ister ki “çocukları, sosyal ve dışa dönük güçlü bir karaktere sahip olsun.” Bunu istemek doğaldır ve aşırıya kaçmayan çabalar da anlaşılabilir. Fakat bunu takıntı haline getirip psikolog psikolog dolaşmaya gerek yoktur. Eğer çocuğunuzun endişe verici davranış problemleri yoksa onu değiştirmeye çalışmak için aşırı uğraş ve çaba göstermek hem anne babayı yoracaktır hem çocukta “bende bir problem mi var?” düşüncesi oluşmasına neden olacaktır.

Fıtrat sadece kişilik özelliklerinde yoktur. Cinsiyete dair rollerde de vardır. Erkek ve kız çocukları arasında ayrım yapılmamalı fakat erkek çocukları erkek gibi, kız çocukları kız gibi yetiştirilmelidir.Her ne kadar renklerin cinsiyeti olmasa da ön kabuller, kültürel etmenler ve alışkanlıklar renkleri belli bir cinsiyete mahkûm etmiştir.Bu nedenle erkek bir çocuğun pembe renk kıyafet giymesi yadırganabilir. Benim kanaatim renklerin cinsiyeti olmasa da sözüm ona bu yanlış anlayışı yıkmak adına erkek çocuklara pembe renk kıyafet ve ayakkabılar giydirmemek gerekir. Yani çocuklar kılık kıyafetten kültürel unsurlara kadar birçok konuda cinsiyete uygun rolleri kazanmaları gerekir. Son zamanlarda cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsizleştirme propagandalarına karşı uyanık olmalıyız. Bırakalım kız çocukları kız gibi, erkek çocukları da erkek gibi fıtratlarına uygun büyüsünler.

Neticede ister kişilik özelliği, ister cinsiyet özelliği olsun çocukların farklılıklarına saygı duymalıyız.  Kişilik özelliklerinden olumsuz olanları fazlaca zorlamadan olumluya değiştirmeye/geliştirmeye çalışmak yararlı olabilir. Bu konuda erken dönem anne baba tutumları önemlidir fakat fıtrat özellikleri de önemlidir. Cinsiyet özelliği ise bırakalım yaratıcının takdir ettiği gibi fıtratına uygun şekilde gelişsin.

Yorum Yazın