Duran Çölcü
Duran Çölcü

Çiftçiler, gelecek endişesinden kurtarılmalıdır

28 Ağustos 2019
3 dk Okuma
3 yıl önce
Çiftçiler, gelecek endişesinden kurtarılmalıdır

Tarım ülkemiz ve ekonomimiz için önemli olduğu kadar, vazgeçilmez bir sektördür.
Ekonomideki payı yıllara göre değişmekte olup, son yıllarda yüzde 13-15 arasında bir paya sahiptir.  
Besin ve dokuma sanayisinin ham maddesini oluşturuyor olmasıyla da öne çıkıyor.
Temel besin ihtiyacımızın hemen hemen tamamını yine tarım sektör karşılamaktadır.
Dünya genelinde stratejik bir alanı oluştururken, istihdamda dikkat çeken bir payı bulunuyor. 
Beslenmede dışa bağımlı kalmamak ve ithalatın önüne geçmek içinde tarım hayati bir önem arz ediyor.   
Bütün bu özelliklerinden dolayı tarım sektörü sahiplenilmesi ve sorunlarının çözülmesi gereken sektörlerin başında yer alıyor.   
Tarımın sorunlarının çözümünde ve gelişmesinde elbette uygulanan tarım politikaları çok etken olmaktadır.
Sorunların arttıran değil, kalıcı, çözüm odaklı ve iktidarlara göre değişmeyen tarım politikaları uygulanmalıdır. 
Kalıcı ve Milli bir politika takip edilerek,  tarım ve tarımın temsilcilere olan çiftçilerimize sahip çıkılıp, sorunlarından kurtarılması önem arz etmektedir.
Tarımda esas hedef, beslenmede kendini yeten bir ülke konuma kavuşmak olmalıdır.
Bunun içinde Artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanması, üretim düzeyi ve verimin artırılması gereklidir.
Üretimde doğal etkenlerin etkisinin azaltılarak, Tarımsal ürünlerde kendine yeterlilik düzeyi yükseltilmelidir.
Tarımsal gelirler artırılarak süreklilik kazandırılmalıdır.  Tarım ürünleri ihracatının artırılarak, kırsal kesim kalkındırılmalıdır.
Günümüzde, tarım sektörünün ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasından çok, gıda güvenliği ve güvenirliğinin sağlanması, tarımsal gelirin iyileştirilmesi ve süreklilik kazandırılması, tarım ürünleri arzı ve fiyatlarında istikrar sağlanması konuları önem kazanmıştır. 
Bundan dolayı da tarım ürünleri arzında ve fiyatlarında bir istikrar sağlanmalıdır. 
Geçen hafta şehrimizdeki 31 Ziraat Odası Başkanının biraya gelerek yaptıkları basın açıklamasında, sorunlarının çözüme kavuşturulması talebi yerinde bir taleptir. 
Konya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu adına yapılan ortak açıklamada; çiftçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmadığı takdirde tarımın biteceğini dile getirilmesi ve gelecek endişesi yaşadıklarını kaydetmesi oldukça önemlidir.
Konya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu adına konuşan Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, “Çiftçilerimiz enerji başta olmak üzere artan maliyetlerden dolayı zor durumda kalmaktadır. Sorunlarımız çözülmediği takdirde üretimden çekilmeler başlayacaktır. Tarımsal enerji fiyatlarının reel piyasa dikkate alınarak belirlenmesi, faturalar üzerindeki bizce angarya olan kesintilerin ve açma kapama gibi bedellerin acil olarak kaldırılması, aylık fatura ödenmesinden vazgeçilmesi, fatura ödemesini kullanılan ürünün hasat zamanına göre ayarlanması, Ziraat Odaları olarak çiftçilerimiz adına hükümetimizden acil talebimizdir. Endişemiz odur ki çiftçi üretimden vazgeçecek, basından sık sık duyduğunuz ithal tarım ürünü sayısı artarak ve çeşitlenerek devam edecektir. Bütün bu çizdiğimiz kapkara tabloya rağmen üretmeye devam eden tarlasında, bağında, bahçesinde kalan cefakâr çiftçimize bereketli bir yıl dilerken, sorunlarımıza biran önce çözüm bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz. Merkez Meram Ziraat Odası ve 31 ilçe Ziraat Odamız ile birlikte kamuoyuna saygı ile duyururuz.”
Murat Yağız, enerji başta olmak üzere maliyetlerin artması karşısında zorlandıklarını, çiftçiler olarak endişesi içinde olduklarını, sorunlarından kurtarılmadıkları takdirde üretimden yavaş yavaş uzaklaşacağına dikkat çekiyor.
Bunun yanında, tarımsal ürünlerde ithalatın artmaması içinde çiftçilere sahip çıkılmasını talep ediyor. 
Umarım en kısa bir süre içerisinde çiftçilerimiz sorunlarından kurtarılarak, tüm endişelerinden uzaklaştırılır. 
Tarımsal ürünlerde kendine yeten ülkeler seviyesine ulaşmak bir hedefse, Çiftçimize, üreticimize her yönüyle sahip çıkılarak rahatlatılmalıdır.  
Ne dersiniz sizce de öyle olması gerekmez mi?

Yorum Yazın