Veyis ERSÖZ

Çevre Temizliği

05 Haziran 2015
3 dk Okuma
7 yıl önce
Çevre Temizliği

5 Haziranda başlayıp 11 Haziranda (bugün) sona erecek olan Çevre Temizlik Haftası münasebetiyle hem ülkemiz genelinde, hem de şehrimizde konu ile ilgili olarak bazı etkinlikler ile değişik manada her biri ayrı ayrı güzellikler arz eden programlar sergilenir.
Hepimizin olan, yaşayan herkesi yakından ilgilendiren ve insanların ortak malı mesabesinde bulunan çevreyi hem en iyi şekilde korumak, hem de en güzel ve tertemiz olarak tutmak beşeriyetin başka gelen görevlerinden ve sorumluluklarından biridir.
İster büyük olsun, isterse küçük her yerleşim birimi için çevre temizliği ön planda yer almalıdır. Bunun için oturmuş olduğumuz şehrin, mahallenin, beldenin veya köyün tertemiz olması hususunda ciddi gayret sergilemek lazımdır. ‘’ Herkes kendi evinin önünü temiz tutarsa bir şehir temiz olur.’’ gerçeği sözde kalmamalıdır.
Şehirlerin temizliği; evvel emirde umuma ait helalar ile şehrin meydanlarından, caddelerinden ve sokaklarından belli olur. Hele hele tramvay ve otobüs durakları şehirlerin aynası mesabesindedir. Medeni ve temizliğin önemini idrak eden insanların yaşamış olduğu şehirlerde hiç kimse rasgele yere ne sigara izmariti, ne boş paketi, ne meyve ve sebze kabukları ve atıkları, ne de işe yaramaz kağıt parçaları atarak yolları, caddeleri, sokakları ve meydanları kirletme hakkına sahip olamaz.
Müslümanlar için temizlik; olmazsa olmazlar arasında çok önemli bir yer alır. Çünkü her Müslüman bilir ve kabul eder ki:’’ Temizlik imandan bir cüzdür.’’ Bunun için her Müslüman günde beş vakit namaz öncesi abdest ve lüzum hasıl ettiğinde boy abdestiyle vücut temizliğine, oturduğu, yattığı ve namaz kıldığı yerin tertip, düzen ve kurallara uymasıyla evinin temizliğine, evinin önünde göze batan atıkları, döküntüleri ve görüntü kirliliğine zarar veren nesneleri de ortadan kaldırmasıyla çevre temizliğine önem vermektedir.
Herhangi bir yerde, bir yolda, insanların gelip-geçtiği bir ortamda çevre kirliliğine sebep olan bir atık, bir leş, bir hayvan ölüsü gören Müslüman onu ortadan kaldırmakla yükümlüdür. O rahatsız edici şey oradan kaldırılmadıkça o çevrede oturan Müslümanların tamamı bu sorumluluğa ortaktır. İşte İslam dini çevre temizliğine bu kadar önem verir.
Çevre Temizliği Haftalarında yaşanan eylemler ve söylemleri bir yılın her mevsimine, her ayına, her haftasına, hatta her gününe taşımak lazımdır. Temiz insanların yaşamış olduğu her yer sürekli olarak temiz tutulmalı ve tertemiz olmalıdır.
Ne var ki çevremizi kirlettiğimiz kadar temiz tutamıyoruz. Elimizde ki bir kağıt parçasını, yediğimiz bir meyvenin veya kuru yemişin kabuğunu ve çekirdeğini, içtiğimiz bir sigaranın izmaritini az ileride yer alan bir çöp kutusuna atmamız gerekirken hemen orada, olduğumuz yerde rasgele atıverme alışkanlığımızdan vazgeçemiyoruz.
Çevremiz, parklarımız, bahçelerimiz, piknik alanlarımız elbette durup dururken ve kendi kendine kirlenmiyor. Oraları, o güzelim yerleri yapanlar, yeşillendirenlerde insan, oraları kirleten, görüntüsünü bozanlarda yine insanlardır.
Temizlik, her insan için çok önemli bir alışkanlık olmalıdır. Böylesine güzel bir alışkanlık herkeste olmalıdır ki tertemiz bir çevrede beraberce yaşama imkanımız olabilsin!
İnsanları maddeten ve manen rahatsız eden, huzurunu bozan, ayni zamanda bazı hastalıkların davetçisi durumunda olan pislik ve çevremizde yer alan kirlilik hepimizi rahatsız etmeli ve bu alışkanlık her yaştaki insanlarımıza kazandırılmaya çalışılmalıdır.
Bilhassa her Müslüman hem evini, hem avlusunu, bahçesini, hem de yakın çevresini temiz tutmak için gayret etmelidir. Çünkü İslam dini temizlik dinidir. Müslümanlar olarak yılda bir hafta değil, her zaman ve her gün dahili ve harici temizliğe son derece dikkat etmekle görevli olduğumuz hakikatı asla unutulmamalıdır. Tertemiz bir çevre için gerekli hassasiyeti gösterenleri canı gönülden kutluyorum.
 

Yorum Yazın