Mevlüt KARABAYIR

Bayram Çalışması

19 Ekim 2013
3 dk Okuma
9 yıl önce
Bayram Çalışması

Bilindiği üzere Hükümet, kurban bayramı öncesi arife gününün kamu kurumlarında tam gün idari tatil olacağını duyurmuştur. İdari tatil; Bakanlar Kurulu kararı ile sadece kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu çalışanlarını (işçi-memur-sözleşmeli) kapsayan düzenleme olup, hizmetin aksatılmaması ve yeterli personel bırakılması şartıyla diğer personele izin verilmesi olayıdır.
Bu yıl da Bakanlar Kurulu kararı ile Özerk kurullar dâhil kamu çalışanlarının hemen tamamı bu kurban bayramında 9 gün izin yapabilecek, yarım günlük idari izin; yıllık izinden sayılmayacak. Bu düzenleme devlet memurlarına ilişkin olup, özel sektör işyerlerini kapsamamaktadır. Bu çerçevede özel sektör işyerlerinin bu şekilde 14 Ekim Pazartesi günü 13,00’a kadar idari izinli sayma zorunluluğu bulunmamaktadır. İdari tatil, resmi tatilden farklı olarak kurumların inisiyatifine bırakılan bir tatil türüdür. Resmi tatilde belirtilen zaman diliminde, kurumlara tatil yapma zorunluluğu getirilirken idari tatilde böyle bir durum söz konusu değildir.
657 Sayılı Devlet memurları kanununda belirlenen İdari izin, özetle söylenmesi gerekirse kişinin bağlı olduğu idarenin kişiye veya çalışanlara vereceği izindir. Anlaşılacağı üzere çalıştığı idari birimin inisiyatifine bağlı olarak izinli sayılabilmektedir.
Bankalar ve özel sektörde ise idari tatil geçerli olmayacak. Ancak bankalar ya da özel sektör kuruluşları da kendi idari, yönetim kararları dâhilinde 9 günlük tatil uygulayabiliyor.
Özel sektör işyerlerinde, idari tatil ilan edilen günlerde çalışılabilir. Çalışmaları halinde ayrıca ücret ödenmesi gerekmemektedir. Tatil uygulanması halinde eksik çalışılan süreler için telafi çalışması da yapılabilir
Bakanlar Kurulu kararı ile kamu kurumlarına ait iş yerlerinde idari tatil ilan edilen zaman içerisinde özel sektör işyerlerinde çalışanlar için 3 farklı uygulama söz konusu olabilecektir.
-14 Ekim Pazartesi günü 13,00’a kadar normal çalışmaya devam edilebilir.
-14 Ekim Pazartesi günü 3,00’a kadar yapılacak çalışma süresinin; İş Kanunu’nda düzenlenen telafi çalışması kapsamında bayram sonrası 2 aylık çalışma dönemi içerisinde ve günde 3 saati aşmayacak şekilde telafi çalışması yapılabilir.
-14 Ekim Pazartesi günü 13.00’a kadar olan çalışma süresinin devlet memurlarında olduğu üzere idari izinli sayılması mümkün olacaktır.
Özellikle yarım günlük çalışmadan verim alınmayacağının düşünülmesi, çalışanların uzun süreli dinlenmelerini sağlanması ve moral motivasyonlarının yükseltilmesi için özel sektör işyerlerinde telafi çalışması yapılarak, herhangi bir emek kaybına sebep olmadan telafi çalışması yapılması mümkündür.
Hafta sonu, bayram günleri ve yılbaşı dışında kalan günlerin resmi tatil yapılması; ancak kanunla mümkündür.
Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, çalışanları çok yakından ilgilendiren bir konu olmakla beraber 4857 Sayılı İş Kanununda değil, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkındaki Kanun’da düzenlenmiştir.
Buna göre;
Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü: 28 Ekim sat 13.00’den başlayarak 29 Ekim mesai bitiminde sona eren 1,5 günlük ulusal bayramımızdır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız 1 gün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız 1 gün, 30 Ağustos Zafer Bayramımız 1 günlük tatil olarak düzenlenmiş genel tatil günlerimizdir.
Ramazan Bayramı arife günü 13.00’de başlayan ve toplam 3,5 gün süren, Kurban Bayramı arife günü 13.00’de başlayan ve toplam 4,5 gün süren dini bayramlarımızdır.
Diğer genel tatil günlerimiz ise 1 Ocak yılbaşı tatili ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilleridir.
Bir yıl içinde Yasa ile belirlenen toplam 14,5 gün tatil bulunmaktadır.
Bu tatillerde ödenecek ücret; 4857 Sayılı İş Yasasının 47.maddesinde düzenlenmiştir. Ulusal Bayram ve genel tatillerde işçilere çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir.
İdari tatile dayanarak özel işyerlerinde kullandırılan izinlerin, yıllık izinlerden mahsup edilmesi, işçi ve işveren kesiminin karşılıklı mutabakatının oluşması halinde izin yönetmeliğine uygunluğu sağlanmış olacaktır.
Bayramınızı tebrik eder, insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ederim.
 

Yorum Yazın