Dilek Bülbül
Dilek Bülbül

Anne Duası: Hz.Fatıma Eli

30 Ağustos 2018
3 dk Okuma
4 yıl önce
Anne Duası: Hz.Fatıma Eli

“El benim değil; Fatıma Anamızın eli olsun” der hep annem. O da bu duayı anneannemden öğrendiği söyler. Yemek pişirirken, kışlık hazırlığı yaparken (salça, turşu, kurutma, konserve vs.) veyahut evden birimiz hastalandığında dua okuyup ağrıyan yerimizi sıvazlarken… Hatta kışın sağ elim soğuktan çatladığında (ki sol elim hep yumuşaktır) sağ elimi Hz. Fatıma anamızın eline, sol elimi de Hz. Aişe validemizin eline benzetir. Buradaki benzerlik elbette ki şekil itibariyle değil, sembolik bir benzetmedir. Çünkü; biri Peygamber kızı olmasına rağmen yoksullukla sınanmış bir kadındı; diğeri Hz. Fatıma’ya nispeten daha fazla rızıklandırılmıştı. 
Anadolu’da “Fatıma'nın Eli” olarak bilinse de Arapça'da “Hamse Eli” diye anılır. Hamse, beş anlamına gelir ve bir elin parmak sayısını gösterir. Hindular “Humsa Eli”, Museviler ise “Hameş Eli” veya “Miryam'ın Eli” adını vermişlerdir. Bazı kültürlerde yukarıya dönük, bazı kültürlerde aşağıya dönük el şeklinde görülmektedir ve genel olarak bereketi ve şifayı temsil etmektedir. Ayrıca; Anadolu’da bu beş parmak ailenin beş üyesiyle yani; Hz. Muhammed, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le özdeşleştirilmektedir. İslâm ve Musevilik'te yer alan bu ortak sembole günümüzde de halen inanılmaktadır. 
Rivayet edilir ki; Hz.Fatıma bir gün mutfakta helva kavururken, eşi Hz. Ali'yi genç ve güzel bir odalıkla görür ve pişen helvaya elini daldırır ancak hiç bir şey olmaz, helvayı böyle kavurmaya devam eder. O günden sonra elinin kutsallığına ve gücüne inanılır. Her güçlük adeta onun eliyle aşılacaktır. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in: “Kızım Fatıma bedenimin bir parçasıdır, gözümün nurudur, kalbimin meyvesidir, bedenimdeki ruhumdur, insan şeklinde bir huridir. İbadet mihrabında ayağa kalktığında yıldızlar yeryüzündekilere nasıl nur saçarsa onun nuru da gökteki meleklere öyle nur saçar” diyerek övdüğü ve yine Peygamber deyimiyle: “Geçmiş ve gelecekteki kadınların en üstünüdür”. Bundan dolayı Anadolu’lu kadınlar yapılacak olan her işe: “El benim değil; Fatıma Anamızın eli” diyerek başlamayı adet haline getirmişlerdir. Konuyla bağlantılı olarak Doç. Dr. Ruhi Ersoy hocam Mersin yöresi Tahtacı Türkmenleri arasında doğum esnasında ebenin aynı duayla işe başladığını, doğum yapacak kadının karnını eliyle ovup doğumu gerçekleştirmeye çalıştığını anlatır. 
Belki de bu dua şeklinin kaynağı; Hazreti Fatıma tarafından dikildiği rivayet edilen bir bitkidir. “Fatıma Ana Eli Otu” diye adlandırılan bu bitkinin birçok şifasına inanılmaktadır. Nitekim; doğum yapan kadınların kolay bir şekilde doğum yapmasına ve çocuk sahibi olmak isteyenlerin çocuk sahibi olmasına da vesile olduğu inancı bunlar arasındandır.

Yorum Yazın