Ahmet Yıldız
Ahmet Yıldız

Anadolu Türk çiftçisi ve su!

04 Şubat 2021
3 dk Okuma
1 yıl önce
Anadolu Türk çiftçisi ve su!

Özellikle iki yıldır yer altı sularımızın seviyesi her geçen gün düşmektedir. Bu durum özellikle Türkiye ortalamasının en az yağış alan İç Anadolu Bölgesinde bulunmamızdan dolayı çiftçilerimizi kaygılandırmaktadır. Genel manada DSİ, Özel Kuyular ve Tarımsal Sulama Kooperatifleri aracılığı ile su ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Ağırlık olarak tarımsal sulama yaptıran Sulama Kooperatiflerimizdir. Türkiye’de en fazla Sulama Kooperatifi Konya’da bulunmakta Konya’da da en fazla Sulama Kooperatifi Çumra’mızda bulunmaktadır.

Burada Türkiye genelinde çiftçi örgütlenmelerine göz atarak yazımıza devam edelim mi?

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 4951 de 728. 416 üretici üye, Sulama Kooperatifi 2130 de 252. 402 üretici üye, Su Ürünleri Kooperatifi 410  de 21.762 balıkçı üye, Pancar Ekiciler Kooperatifi 31 de 1.752. 964 üye, Tarım Kredi Kooperatifi 1.534. 399 üye, Tarımsal amaçlı kooperatifi 9882 sayısı 4. 289. 943 üye örgütlenmiş bulunmaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlı görev alanında 340 kooperatif 664. 419 üye, Tütün Satış Kooperatifi olarak 68 kooperatifin 33 bin üye, Ziraat Odalarında 642 Ziraat Odasında 3.800.000 üye örgütlenmiştir.

Bununla birlikte İçişleri Bakanlığımız 539 Çiftçi Derneğinde 230 bin çitfçi örgütlenmiştir.

Genel manada 230 bin çiftçi örgütü bulunurken 11. 470 üretici organizasyonunda 9 milyon çiftçimiz örgütlenmiştir. 

Aileleri ile düşündüğümüz zaman Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde otuz sekizini oluşturmaktadır.

Böylesi Üretici kitlenin kaygısı elbette Türkiye’yi ilgilendirmektedir. Eğer üreticimiz ürününü üretiminde zorluklar aşamazsa genel manada zorluklar içinde kalırız.

Yukarıda yazdığım örgütlenmiş kooperatifler üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla kurulmuşlardır.

Özellikle Sulama kooperatiflerimizin sorumlu oldukları tarım alanlarında suyun adil ve tasarruflu dağıtılması noktasında fedakârca yıllardır hizmet vermektedirler.

Maalesef yer altı sularını  azalmasıyla suyun durumuna göre ürün seçimine özen gösterilmesini sağlamaya çalışıyorlar.. Son zamanlarda iklim değişikliği ile birlikte çoğu yöremizde su kısıtlı hale gelmiştir. Kooperatiflerimizin ellerindeki suya göre yetiştirecekleri ürünü planlamasını istiyorlar.. Aksi halde çiftçilerimizin kimine su yetmiyor veya kimi yeterli verim alamıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığımızla, suyun etkin kullanılması, üyelerinin girdi maliyetlerinin azaltılması, tarımsal destekleme modellerinden yeterince faydalanılması gibi konularla ilgili çok yönlü çalışmaları var. Bilgi, belge paylaşımında örgütlü olmanın getirdiği avantajları kullanarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen projelere katkıda bulunuyorlar.

Çumra’mızda Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatif Başkanı rahmetli Abdullah Küçükdağlı Başkan Güneş enerjisi kullanarak enerji ihtiyacının karşılanması için çalışmaları vardı. Bunun yanında

enerjide tasarrufa gidilmesi için eskiyen pompaların yenilenerek daha verimli hale getirilmesi için bütün sulama kooperatiflerinin çalışma yaptığına şahit oluyoruz.

Muhakkak bütün iyi niyet ve gayretli çalışmalara rağmen iklim şartlarının getirdiği suların azalmasıyla yöre çiftçilerimiz daha dikkatli ve kooperatiflerin uyarılarını dikkate alarak ekim planlaması yapması gerekir.

Suyun hem çiftçimiz hem de sulama kooperatiflerimiz kesinlikle israf etmemektedir. Ancak, girdilerin başında gelen elektriğin, akaryakıtın, gübre, ilaç gibi girdilerin fiyatların çok yükselmesinin yanında ürettiği ürünün aynı ölçüde değer bulmaması Anadolu Türk Çiftçisini mağdur etmektedir.

Her ne kadar Konya Şeker üreticiye ektirdiği pancar, ayçiçeği, patates ekimiyle motorin, gübre, avans desteği vermektedir. Mısır üreticisine ve arpa buğday yem, un, bisküvi fabrikası alımları ile elinden geldiğince fiyat dengesi oluşturmaktadır. Çiftçiyi simsarların insafına bırakmamakta olması böylesi zamanda can suyu gibi olmaktadır.

Sadece Konya Şekerin gayreti yetmez Anadolu Türk çiftçisi üretimin devamı için muhakkak desteklenmelidir.

Ey Âdem oğulları! Namaz kıldığınız, ibadet ettiğiniz her yerde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.(A’raf 31.Ayet)

Son zamanlarda su israfından dem vuruluyor. Yukarda ayetin ışığında olan Anadolu Türk Çiftçisi hiçbir suyu israf etmez. İsrafın neye mal olacağını çok iyi bilir. Sadece suyu değil zamanını, kullandığı ekipmanını, ürettiğini ürününü hepsini yılların tecrübesi ve ferasetiyle kullanırken çalışırken yarınları gelecek seneleri düşünerek hamd şükürle disiplin içinde yapar.

Anadolu Türk Çiftçisi hep üretti ve üretiyor. 2020 Yılında Salgında (yani Pandemide) dur durak bilmeksizin tarlasında, bağında, bahçesinde, serasında, çiftliğinde, ahırında koyununu kuzusunu, tavuğunu, tanasını besledi baktı üretti hep üretti. Türkiye kazansın diye üretti. Diğer kalan kesim de hep tüketti. 

Türkiye’nin Üreten gücünü yok saymayalım ve sorunlarına çare olalım çare bulalım ki, üretim aksamasın. Hem Türkiye kazansın hem de Anadolu Türk Çiftçisi kazansın.

Yukarıda verilerle ifade ettiğim üzere Türkiye Nüfusunun yüzde 38’ne hitap eden fedakârca üreten üreticileri yok saymayalım. Onlar yok olursa hepimiz zarar edeceğimizi unutmayalım!

Yorum Yazın