Mehmet BİNA
Mehmet BİNA

Allah (cc), her an bizimle beraberdir

30 Mart 2022
3 dk Okuma
5 ay önce
Allah (cc), her an bizimle beraberdir

Şaban ayının son günlerindeyiz, Rabbim nasip ederse İlk teravih namazı 01 Nisan 2022 Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacak ve ilk orucumuzu, 02. Nisan 2022 cumartesi günü tutmuş olacağız.

- Ramazanda oruç tutmamak büyük günah olduğu gibi orucun açıktan yenmesi de ayrı bir günahtır. Maalesef günümüzde orucunu açıktan göstere göstere yiyenler çoğaldığı gibi günahını açıktan işleyen, işlediği günahı bir marifetmiş gibi başkalarına anlatan müslümanlar da artmıştır.

Kul, yaptığı iyilikleri, sevapları ve günahını gizlemelidir. Kul dünyada günahını gizlerse Allah (cc) da kıyamet günün de o kulunun günahını diğer kullarından gizler.

- Peygamberimiz (sav), “Suçunu açığa vuranlar hariç ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. Adamın biri geceleyin bir günah işlemişken sabah olunca “Ey falan! Dün gece şöyle şöyle yaptım” demesi günahını açığa vurmasıdır. Hâlbuki geceleyin Rabbi onun günahının üzerini örtmüşken, o ayıbının üzerine Allah’ın çektiği örtüyü kaldırmıştır." (Buhari, Müslim)

- İnsanoğlu işlediği günahlarla başkalarına kötü örnek olmamalı, başkalarının da günah işlemesine cesaret vermemeli, aksi takdirde başkasına kötü örnek olursa onunda vebali de büyüktür.

- Allah (cc) bizim ne yaptığımızı bilir ve daima bizimle beraberdir. Kur'an-ı Kerim de "...Nerede olsanız, O (Allah) sizinle beraberdir..." (el-Hadid.4)

Muhammed Sevvâr Hazretleri “Dâimâ Allah ile ol. Her uykudan uyandığında:

«Allah benimledir, Allah beni görmektedir, Allah bana şâhittir.» de. Zira bu kelimeleri söylediğimde, bende mânevî zevk hâsıl olurdu…” buyuruyor.

Bir gece vaktiydi. Hz. Ömer (r.a), her zaman olduğu üzere Medîne sokaklarını gezmekteydi ki, ansızın durakladı. Önünden geçmekte olduğu evde geçen bir tartışma dikkatini çekmişti. Bir anne, kızına:

“–Kızım, yarın satacağımız süte biraz su karıştır!” demekteydi.

Kız ise:

“–Anneciğim, halîfe süte su karıştırılmasını yasaklamadı mı?” dedi.

Anne, kızının sözlerine sert çıkarak:

“–Kızım, gecenin bu saatinde halîfe süte su kattığımızı nereden bilecek?!.” dedi.

Gönlü Allah sevgisi ve korkusu ile dipdiri olan kız, şu muhteşem cevabı verdi:

“–Anneciğim! Halîfe görmüyor diyelim, Allah da mı görmüyor?..” dedi.

Allah muhabbeti ve korkusuyla dolu temiz bir gönle sahip olan bu nezihe kızın cevabı, Hz. Ömer’i son derece duygulandırdı. Emîru’l-Mü’minîn, onu oğluna gelin olarak aldı. Bu gelinin kızından ise Beşinci Halîfe olarak zikredilen meşhûr Ömer ibn-i Abdülazîz (r.a) doğdu. (İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve, II, 203, no: 202)

Ebû Hüreyre (r.a), süte su karıştırıp satan bir kişiye rastlamıştı. Ona:

“‒Kıyâmet günü sana: «Suyu sütten ayır!» denilirse hâlin nice olur!» buyurdu. (Beyhakî, Şuab, VII, 231/4927

Rabbimizin daima bizimle beraber olduğuna dair başka örnek:

- Hazret-i Ömerʼin oğlu Abdullah (ra), arkadaşlarıyla birlikte Medîne civârında bir yere çıkmıştı. Onun için bir sofra kurdular. Bu sırada yanlarına bir koyun çobanı uğradı ve selâm verdi. Abdullah ibn-i Ömer:

“–Gel ey çoban, sofraya buyur.” dedi. Çoban:

“–Ben oruçluyum.” cevâbını verdi. İbn-i Ömer:

“–Bu şiddetli sıcakta oruç mu tutuyorsun, bir de bu hâlde koyun güdüyorsun?” dedi.

Daha sonra çobanın kalbî seviyesini anlamak için:

“–Şu sürüden bize bir koyun satsan, parasını sana ödesek, etinden de iftar edeceğin kadarını sana versek olmaz mı?” teklifinde bulundu. Çoban:

“–Sürü benim değil, bu koyunlar efendimindir.” cevâbını verdi.

İbn-i Ömer -radıyallâhu anh- yine çobanı denemek için:

“–Kayboldu dersin, efendin nereden bilecek ki?” deyince, çoban derhâl ondan yüzünü çevirdi ve parmağını semâya kaldırarak:

“–Allah nerede?!” dedi.

İbn-i Ömer -radıyallâhu anh-, çobanın bu ihsan ve murâkabe şuurundan çok duygulandı. Bu düşünceler içinde, bir müddet kendi kendine; “Çoban dedi ki: Allah nerede? Çoban dedi ki: Allah nerede?” deyip durdu.

Medîne’ye vardığında da, ilk iş olarak çobanın efendisine bir elçi gönderip sürüyü ve çobanı satın aldı. Çobanı âzâd ettikten sonra sürüyü de ona bağışladı. (İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, III, 341)

Vehb bin Münebbih (ra) de:

“Allah’tan kork! İnsanların yanında şeytana lânet ediyorsun; tek başına kaldığında ise ona itaat ediyor, onunla dost oluyorsun!” 

îkâzında bulunarak, bir müslümanın her hallerde Allahʼtan hayâ etmesi gerektiğine işaret buyurur.

- Cenâb-ı Allah’ın her an kendisini gördüğünü, yapıp ettiklerinin sürekli kayıt altına alınmakta olduğunu ve âhirette bunların hesabını vereceğini bilen bir insan, kimsenin görmediği yerlerde bile orucunu yemez ve yanlış hareketler yapmaktan kaçınır.

Bizde Ramazan ayına ulaştığımız için, Allah (ra) a, hamd edip, Ramazan ayının feyzinden, rahmetinden ve mağfiretinden istifade etmeliyiz, önümüzdeki sene Ramazan ayına ulaşıp ulaşmayacağımızı Allah (cc) bilir.

Yorum Yazın