Kerim Toslak
Kerim Toslak

Aile Toplumun Temelidir

16 Nisan 2022
3 dk Okuma
5 ay önce
Aile Toplumun Temelidir

Geçen yazımızda, geleceğimizin güvencesi olan çocuklara verilecek aile terbiyesinin öneminden bahsetmiştik. Konuyla alâkalı olduğu için aile kurumunun da önemli olduğunu, ancak bir başka yazımızda konu edeceğimizi ifade etmiştik. Aile terbiyesi sağlıklı ve huzurlu bir aile ortamında gerçekleşebileceği için önceki konunun devamı mahiyetinde bugün bu konuyu ele aldık.

Özellikle son yüz yıldır, teknolojik gelişim ve dönüşüme paralel olarak sosyal hayatta, tarih boyunca görülmemiş bir değişim yaşanmıştır. Bu değişimden aile kurumunun etkilenmemesi mümkün değildi.

Teknolojik değişim ve gelişim nüfusun kentlere taşınmasını beraberinde getirmiştir. Buna paralel olarak da geniş aile yapısı çekirdek aileye dönüşmüştür. İnsanlar bireyselleşmiş, aile kurumu yalnızlaşmıştır.  Aile kurumu karşılaştığı maddi ve manevi güçlükleri aşamasında yardımına koşan, her daim yanında bulduğu, eş dost ve akrabalardan mahrum kalmıştır.  Bu da özellikle ekonomik sorunlarda baş etmekte zorlanan ailelerin dağılmasında etkili olmuştur.

Yine kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerin birçok faydasının yanında, maalesef aile yapısını olumsuz etkilemiştir. Bilinçli ya da bilinçsizce bazı sinema filmlerinde ve televizyon programlarında aile kurumunun kutsiyetini hiçe sayan, sadakat, iffet, namus ve ahlâk kavramlarını örseleyen anlayış, aile kurumuna büyük zarar vermektedir. Magazin adı altında bazı televizyon, gazete ve internet medyası, evlilik dışı ilişkileri özendirici yayınlar yapmakta, sözüm ona dünyanın her hangi bir ülkesindeki veya ülkemizdeki bazı sanatçı, sporcu kişiliklerin çarpık ilişkilerini basın özgürlüğü ve habercilik maskesi arkasına sığınarak ısrarla toplumun gözünün içine sokmakta yarış halindeler. Topluma nerdeyse rol model olarak sunulmaktadır bu kişiler.

Evlilik dışı ilişkileri önleyici evliliği özendirici yasal düzenlemelerin devlet tarafından yapılması önemlidir. Özellikle evlilik dışı ilişkilerden dünyaya gelen ve terk edilmiş çocuklar toplum vicdanında travmalara yol açar. Son örneği boş bir araziye bırakılan bu yazı yazıldığı esnada halen hastanede yaşam mücadelesi veren Enes bebektir. Bu çocukların yetiştirilip, topluma faydalı bireyler olarak kazandırılması toplum ve devlet için de büyük bir yük ve sorundur. Ne yaparsanız yapın anne sevgisini ve bir aile yuvasının sıcaklığını oluşturamazsınız. Sevgisiz büyüyen her çocuk gelecekte toplum için potansiyel sorundur.

Gençleri evlenmekten ürküten istismara açık "süresiz nafaka"  yasalarının da gözden geçirilmesi önemlidir. Batının ve bazı lobilerin teşvik ve telkinleriyle önü arkası düşünülmeden, özümüze aykırı, ahlâk anlayışımıza ters toplumsal bünyemize uymayan yasal düzenlemelerden kaçınılması var olanların da yeniden ele alınması elzemdir.

İnternet ve sosyal medya sayesinde mahremiyetin de iffetsizliğin de herkesin bir tık yakınında olduğu bir dünyada aile mahremiyetini korumak, sadakat göstermek, iffetli ve namuslu olarak yuvasına sahip çıkabilmek büyük erdemdir. Rabbimizin "  Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun..." (Tahrim S.6 Ayet) emrini göz önüne alarak ailesini ve kendisini korumaya çalışanlara selâm olsun.

Şiirin diliyle ailenin halini ve gidişatını ifade etmeye çalıştık. Sürçü lisan ettiysek affola.

ŞİİRCE / AİLENİN HALİ

Biz bu derdi nerden aldık?
Deva illetten davacı.
İffeti sokağa saldık.
Namus iffetten davacı.

Reislik kalktı evde.
Kadınlar her gün grevde.
Erkek mutfakta görevde.
Hanım hizmetten davacı.

Eşler eşitlendi gayrı.
Herkesin bütçesi ayrı.
Kazancın kalmadı hayrı.
Müsrif kısmetten davacı.

Bilinmez bu kimin fendi.
Öğretmenin bile yendi.
Çocuk hanede efendi.
Kadir kıymetten davacı.

Evlilik dışı ilişki
Normal imiş gibi sanki,
Ne acayip bir çelişki!
Mahremiyetten davacı

Namusunu satan k....pe
El üstünde hoppa zıppa.
Ar damarı çatlak züppe.
Çıkmış milletten davacı.

Ne örf kaldı ne anane.
Korumak oldu bahane.
Dağılıyor hane hane
Akıl hikmetten davacı.

Kerim Toslak getir dile.
Eğer yıkılırsa  aile
Yapılan işler nafile.
Emek zilletten davacı.
Gölbaşı-Ankara 08.04.2022

Yorum Yazın