Kerim Toslak
Kerim Toslak

Aile Terbiyesinin Önemi

08 Nisan 2022
3 dk Okuma
5 ay önce
Aile Terbiyesinin Önemi

(Şirince)

AİLE TERBİYESİNİN ÖNEMİ

İnsanın yeryüzünde varoluşunun hikmeti arınıp kemale ermektir. Eşref-i mahlukat (yaratılmışların en şereflisi) olan insanı Rabbimizin ahseni takvim üzere (maddi ve manevi her yönden mükemmel) yaratımış olduğu insan, bu yaratılışa uygun bir hayat yaşamazsa, kemale erme hedefini ıskalarsa, esfali safilin (aşağıların aşağısı) olma çukuruna yuvarlanacağı ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de.(Tin Suresi-5.6)  

İnsanın dünya hayatındaki yolculuğu doğumla başlar ölümle noktalanır. Her ne kadar bu süreçte sınav süresinin belirlenmesi bizim elimizde değilse de verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirmek bizim elimizdedir. Her daim Yaratan'ı hesaba katarak yaşamak ve O'na hesap vereceği  bilinciyle hareket etmek bizim elimizde.

Sınava ilk hazırlık aile eğitimi (aile terbiyesiyle) başlar. Sevgili Peygamberimiz (sav)   Hz Ebu Hureyre'nin (ra) rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde  "Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi yahut Hıristiyan veya Mecûsî yapar…”   ( Buhari ve Müslim) buyurur. Bu husus bize şu hakikati ifade eder. Çocuğun aile terbiyesi çok önemlidir. Ailedeki alacağı terbiye onun geleceğinin şekillenmesinde, inancının, akidesinin, ahlakının, kişiliğinin oluşmasında çok önemlidir. Ailenin vereceği terbiyeyi hiç bir eğitim kurumu veremez. Terbiye konusunda anne-babanın yerini de hiç bir öğretmen veya eğitimci dolduramaz. Elbette okulların ve öğretmenlerin konuyla ilgili  rolünü inkar etmiyorum. Onların yeri ve rolü farklı. Ailenin, anne ve babanın rolü farklı.  

Özellikle de yedi yaşına kadar olan dönemde verilecek aile terbiyesi çok önemli. Bu dönemdeki terbiyenin temelini de anne -baba ve aile bireylerinin halleri, davranışları (rol modelliği) teşkil eder. Biz farkında olmadan nasıl çocuk ailesinden konuşmayı (ana dilini) öğreniyorsa aile bireylerinin yaşayışından da yaşamayı, inancı, ahlâkı öğrenir. Sevgili peygamberimiz yine bir hadis-i şerifinde "Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır.” (Timizi) buyurarak aile terbiyesinin her tür maddi ve manevi mirasın üzerinde olduğunu ifade ediyor.

Aile terbiyesi geleceğimizi oluşturacak çocuklarımız için ne kadar önemli ise huzurlu bir toplumun da inancı, akidesi, ahlâkı düzgün bireylerle oluşturulabileceği unutulmamalıdır.

Günümüzde boşanmaların artığı, evlilik dışı ilişkilerin yaygınlaştığı, hatta normal görülmeye başlandığı, temeli dinamitlenen aile kurumunun geleceği ile ilgili endişelerimizi başka bir yazımızda konu etmek üzere sözü mizahın cazibesi, şiirin akıcılığıyla Nasırettin Hocamız'a bırakalım.

Asırlar önce Hoca'mız ince bir espriyle konuyla ilgili mesajını vermiştir bize.

(Şiirce)

İNEK SUÇLU

Bir inek satın alır merhum Nasrettin Hoca.

Sütünden faydalanmak için buzağlayınca.

Güzel bir buzağı olur gelince zamanı.

Bakar çok güzel eksik etmez yemi samanı

Serpilir gelişir sığmaz olur ele avuca.

Buzağıyı zapt etmekte hayli zorlanır Hoca

Biraz da büyüyünce tutmak zorlaşır onu.

Gün geçtikçe kötüye  gider bu işin sonu.

Boşanır bağından günün birinde yine

Dalar Hocanın gözü gibi koruyup baktığı,

Bin bir emekle yetiştirdiği bahçesine.

Talan eder ne varsa Hoca'nın  ekip diktiği.

Fasulyesi, domatesi patlıcanı biberi.

Hayır etmez çiğner, teper, kırar döker her yeri. Alır bastonu koşar olanı duyunca Hoca

Başlar ineğe vurmaya gücünün yettiğince.

Hoca'nın Hanımı duruma müdahale eder.

- " İneğin ne suçu var, niye ineği döversin?" Der.

Hoca cevap verir;

-" Vaktinde güzelce terbiye etseydi anası.

Şimdi hiç  bahçeyi   talan eder miydi danası.

Tabi ki anasının suçu benim mi bu suç?

Bilmez misin be kadın yaş iken eğilir ağaç!"

Gölbaşı / Ankara

Yorum Yazın