Veyis ERSÖZ

Aile Ortamında Dikkat Edilecek Hususlar -2

04 Ağustos 2015
3 dk Okuma
7 yıl önce
Aile Ortamında Dikkat Edilecek Hususlar -2

Her anne ve her baba çocuklarına Allah, Peygamber ve din sevgisini; bunlarla beraber iman ve küfür konularını onların anlayacağı şekilde izah etmelidir. Bilhassa o küçük ve masum yavruların dilini; başkalarına sövüp saymak ve küfür kokan sözlere alıştırmak gibi kötülüklerden korumak aile büyüklerinin asli görevleri arasında yer almalıdır. Hem, bütün dinlerce kutsal olan Allah’a ve Peygamberlere, kitaplara, meleklere, dine, imana ve diğer kutsallar ile oyun arkadaşlarına, komşu çocuklarına veya herhangi bir eşyaya karşı kaba ve çirkin sözler ile her türlü küfürden ve sövmekten yavruların uzak kalması içir her anne ve her babaya çok önemli görevler düşmektedir. Çocuk dilini küçük yaştan neye ve nasıl kelimelere alıştırılırsa iyi veya kötü sözler çoğu zaman hayatları boyu aynı şekilde devam edebilir.
Çocuklarının ağzından bir küfür veya çirkin bir söz çıkınca annesi, babası ve aile içinde yer alan büyükler hemen o çirkin ve küfür sözü yerinde düzeltmeli, böyle sözlerin iyi olmadığı anlatılmalı, onun yerine şu sözler kullanılmalı diye ikaz edilmelidir. Hele hele bazı cehaletin hakim olduğu ve kol gezdiği ailelerde erkek çocuklarına: “Haydi oğlum şuna bir sövüver, seni döven o çocuğa bir küfür ediver” gibi çok yanlış, çok kaba ve çok çirkin telkinler; yavrular için eski ve nakız bir gelecek hazırlanmış sayılır.
İmanın üstün nimetleri ve ahiret hayatı için faydaları çocukların yaş gruplarına göre anlatılmalıdır. İmanın tam karşıtı ve zıddı olan küfür ve inkar hakkında yine tarihi olaylar ve misaller verilerek izah edilmeli, çocuklar bu konularda da bilgi sahibi edilmelidir. Çocukların belki büyük çoğunluğu kötü sözleri ve küfürleri sokakta ve arkadaş edindiği diğer çocuklardan öğrenir. Öğrenmiş olduğu küfür ve çirkin söz karşısında; çocuğuna anne baba:
“Bak yavrum dilin ve ağzın kirlenmiş böyle sözleri hemen bırak ki Allah’ımız seni daha çok sevsin!” gibi ifadelerle çocuklar doğruya ve iyiye yönlendirilmelidir. Bütün bunlar gözlerden ve gönüllerden uzak tutulmamalı ve çocuklarımız başı boş bir şekilde sokaklara ve çocukların
arasına salıverilmemelidir.
Çocuklarımızı her ne kadar dinimize sadık olarak yetiştirir, imani konuları kalplerine ve beyinlerine ne kadar en doğru ve en güzel şekillerde yerleştirir isek böyle yavrular hayatları boyu yollarını şaşırmaz, imandan ayrılıp küfür bataklığına dalmaz. İşte, iman ile küfür arasında yer alan o ince çizgi, insanlarımızın beyinlerine ve yüreklerine küçük yaştan itibaren yerleştirmelidir. Anneler ve babalar böylesine bir gayret, bir çaba sergilemeyecek ve çocuklarını da yeterli derecede kontrol altında bulunduramayacak olurlarsa öp-öz yavrularını manevi açıdan kaybetmiş olurlar. Bunlar asla unutulmamalı, akıldan da çıkarılmamalıdır.
Çocuklar her türlü iyilikleri de kötülükleri de, hem imani, hem de küfre ait konuları da küçük yaşlarında öğrenir. Durum böyle olunca anneler ve babalar yavrularına hep iyileri, doğruları, güzelleri, dinimize uygun olan şeyleri öğretmenin gayreti içinde olmalıdırlar. Kötü ve dinimize uymayan bir söz duyulunca yerinde ve hemen müdahale edilerek o sözün yanlış olduğu ve doğrusu onlara anlatılmalıdır. Meydana gelen bir yangını ve küçük ve ilk zamanlarda söndürmek kolay olur. Yangın büyüyünce oldukça zorlaşır. Onun için kötülerin ve yanlışların önüne küçük yaşta ve zamanında geçilmelidir. Çocuğunu ve onun geleceğini seven, dinini ve kutsallarını seven anneler-babalar çocuklarını iki yönden de en mazbut şekilde yetiştirmeyi asla ihmal etmemelidirler. (SON)
 

Yorum Yazın