08 Haziran 2017
3 dk Okuma
5 yıl önce
AFORİZMA

Aforizma nedir?
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, kelam-ı kibar,, motto, özdeyiş, Ülger

Nesir halin­de, esprili ve hazır cevapça formüle edilmiş, düşünce ağırlığı olan ifa­de, bilinen bir şeyi şeffaf bir kalıpla dile getiren fikir yazısıdır.
F. Wilhelm Nietzsche "Benim arzum başkalarının bir kitapta anlattığı şeyi, on cümlede anlatmaktır" derken belki de aforizmanın tanımını en iyi şekilde yapmıştır.

Aforizma yani Özdeyiş derin anlamı olan geniş duygu ve anlatıların tek ve sloganımsı cümle şeklini almış halidir. Yani, derin duygu tasvirleri ve onlarca kelimeyle ifade edilmeye çalışılanın tek solukta çıkmasıdır. Aforizma bir form olarak neredeyse bütün disiplinlerle dirsek temasındadır. Schopenhauer, Nietzsche, Cioran kimi zaman felsefi, kimi zaman şiirsel, kimi zaman da edebi yönü baskın olan aforizma yazarlarıdır. Lichtenberg ise yer yer bir düşünür edasıyla tespitler ortaya koysa da, aforizmalarının büyük bölümünü eğitimle ilgili temalar oluşturur.

Aforizmanın, gençleri okumaya alıştırmada çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle 140 karakter yazmaya ve okumaya alışan gençlerin ilgisini çekecek bir türdür.
Eğer ilgilerini çeken konularda vecizelerle çocuklarımızı buluşturmayı başarırsak onlara Büyük bir iyilik yapmış oluruz.
Halil CİBRAN'ın AFORİZMALAR isimli kitabı bu alanda yazılmış önemli eserlerdendir.
Hz. Ali'nin sözlerinden oluşan aforizmalar isimli eser de faydalanacağımız kitaplardandır.
Şimdi sizlere örnek Aforizmalar sunmak istiyorum.

 

FRANZ KAFKA'DAN AFORİZMALAR
- İnsanın belli başlı iki günahı vardır, öbürleri bunlardan çıkar: Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız oldukları için Cennet’ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar. Ama belki de belli başlı sadece bir günahları var: Sabırsızlık. Sabırsızlıklarından ötürü kovulmuşlardı, sabırsızlıklarından ötürü geri dönemiyorlar.
- Sayısız sığınak vardır, ancak kurtuluş yolu tektir; ama kurtuluş olasılıkları yine de sığınaklar kadar çoktur.
- Şehvani sevgi ilahi aşka gözlerimizi kapar; kendi başına yapamaz bunu, ama bilmeden içinde ilahi aşktan bir parça taşıdığından yapabilir.
- Ev halkını koruyan Tanrı’ya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir!

 

HALİL CİBRAN'DAN AFORİZMALAR                                
- Hakikat parçalanamaz.
- Her tohumda bir tutku gizlidir.
- Aşk ve şüphe bir arada bulunmaz.
- Kıskancın suskunluğu çok gürültülüdür.
- İlham daima mırıldanır, asla açıklamaz.
- Aşk, aşık ile maşuk arasında bir maskedir.
- Bir tür kavuşmadır hatırlayış, unutuş bir özgürlük.
- Sosyal (beşeri) kanunları yalnızca iki kişi çiğner: deli ve dahi.
- Gerçekten büyük insan odur ki, ne yönetir ne yönetilir.
- Güzellik bütün bir hayatımız boyu aradığımız yitiğimizdir.
- İnsanın değeri ulaşmak istediğiyle ölçülür, ulaştığıyla değil.
- Hakikate kulak veren, hakikati dillendirenden daha basit değildir.
- Hakikat iki kişiye muhtaçtır: biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan.
- İnsanın hayali ile elde edişi arasında yalnızca tutkusunun aşabileceği bir mesafe bulunur.
- İki kadın konuştuğunda hiç bir şey söylemezler. Bir kadın konuştuğunda bütün bir hayatı açıklar.

 

HZ. ALİ'DEN AFORİZMALAR
- Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır.
- Azarlamada aşırılık inat ateşini alevlendirir.
- Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Derhal dostlarınızın çoğaldığını göreceksiniz.
- Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir.
- Bir insanda güzel bir huy varsa o huya benzer başka huylarını da bekleyin.
- Bir işi yapmadan önce tedbir almak, insanı pişmanlıktan kurtarır.

-Taşı geldiği tarafa atınız. Çünkü kötülüğü, ancak kötülük bertaraf eder.

- İlmi ile amel etmeyen davetçi, yaysız ok atan okçu gibidir.

- Günah işleme fırsatının verilmemesi de günahsızlıktan sayılmıştır.

- İtibarını zedelemek isteyen, gereksiz yere tartışsın.

Muhabbetlerimle

 

Yorum Yazın